P, 1.10.2023

MUHU UUDISSED ⟩ Undrehti Asjade Päe

Facebook
Comments
Irena Tarvis.
Irena Tarvis. Foto: Erakogu

Ikka terit neh. Ei kui sa ikka kuulad – nüid oo Muhus ühna taud lahti läin! Või oo nõuke uus moed? Neh, et masu kõik tieotsad virutatse kindi. Kis ehitab kivisaa, kis tassib niisammati kivijurakad ette ja kis tellib omale väravameistri.

Ei neh, ma mõtle juba ammu aega, et tia kas meite kohta ep suaks kuskile suure silla piale äkist mõnda tõket ette mitte? Keskele riigimoantied? Et suadaks terve liikluse Vanamõisa kaudu Täkuniiti ja sialt siis tammi otsa. Vuata kui laŋsasti massinad liikuma akkaks. Või kui mõni tõesti tunneb, et taal oo sest mürast just kõriauguni, mis autud tegavad, siis kuule tule ete ela ühepääva meil ja maka kua üks üö. Siis sa pärast tunned, kui kena vaikne sool kodu oo.

Aga las aavad oma jõõna piale. Mool oo sest just ühna ükstaskõik. Nõnna et kõik nie, kis oo muretsen, et miks ma sõuksi jämasid ep kajasta, siis nüid ma ole kajastan ja oma mõtte välja üteln. Ja nüid äkist võib tarblisemate aside juure tagasi püörda.

Riede õhta oo Muhuse külalisi uodata. Hellamoa laululavale tulavad suardlased iidlaste nalju näitama. Ja neh, olga kohe öetud kua, et ega suardlased ikka üksi niipalju õomist ette võtta ep julge. Masu kolm muhulast oo tõesti kua kampa kutsutud. Et siis kellu seitsmest riede õhta Hellamoa laululaval oo simman “Hiidlane naerab”. Ja seitsme euruseid piletime müiasse sialsammas enne, kut tükk pihta akkab.

Ja laupa siis oo ju sie Undrehti Asjade Päe Liiva linnas. Et kui sool oo mõni asi üle, siis äkist mool oo just puudu. Üks suab omast nodist lahti ja teene omale midad tarblist kojo. Neh, nõuke uhke nodilaat. Laadapidamine lähäb lahti kellu ühessast. Ja kellu kümnest suadik suab vanadest asjadest uusi kua tiha, sokka nõeluda ja paberitest suri antvärk asju tiha ja. Lillepärgasid ja juussekummisid õpetatse kua tegema. Ja kõik puhta tuimuidu. Paljast tahtmine midad uhked selgeks suaja tuleks likki võtta.

Ja kellu kahest, siis suab meierei majas, sial ruumis, kus Koost olli, loenguid kua kuulata. Masu kolm tükki oo tiada. Sisa Kristjan riagib materjaalide ökuloogilisest jalajäljest, sõuke pienike jutt, neh ja siis Nabi Rein jälle tükkis pärand-

esemetest ja Kiisa Alliki rahvariietest ja sellest, mismuodi neid muistseid riidid paramini oida suaks. Vat sõuksed luod. Olge siis ikka munuksed, neh!

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles