MUHU UUDISSED ⟩ Juu läheb kaudu bussiputkaid rüistma

Irena Tarvis
Copy
Irena Tarvis.
Irena Tarvis. Foto: Erakogu

Ikka terit neh. Uijeekist kui uhke sie Liiva linn nüid ikka oo! Sõukest uhked valgustust põle sial küll eluaegaskiid enne oln.

Et kis põle viel nägema juhtun, siis kindlasti tasub vidusel või puru pimedas korra Liivale asja tiha. Sõukest ilu ja uhkust piab ikka oma silmaga vuatamas köima.

Ja sest uhkusest oo suan nüid indu Külasema külaseltsing. Või said naad indu omast kangest reemiast, mis nendele selle suise Muhu pulma mängmise iest anti. Igatahes oo naad nüid ühe mineva talvise mõtte jälle uiesti teoksile võtn. Laupa suab reeneta kaudu Muhu põhjaranniku ringi bussiputkasid. Kõik riburadapidi – Paenasse, Külasema, Tamse, Lumiste, Nõmmküla, Kallaste ja lõpetuseks viel Lõetsa kua. Igas ühtes oo midad põnevad tiha ja osta suab ühte koma teist süöma jäuks ja kingitusekotti kua. Mudud sularaha piab ikka taskus olema. Koardiga maksa ep sua. Sie va mobiililevi oo sii suare pial nii ännatumalt vilets ja bussiputkades vihvit põle ja sellepärast ep sua neid kangeid terminaalisid kasuta.

Aga õnneks oo nüid ju Liiva linnas sõuke kahtepidi liikuv rahamassin. Neh, et pista sisse või võta välja, nõnna kut sool just parasaste taris oo. Ja sie aparaat kuulukse ikka änamasti kordas olavad.

Aega tasub kaudu seda põhjarinki roinimiseks nõnna varuda, et keskomingust, kellu ühestteistmest pihta akata ja kellu kaheks piaks suama kõik läbi köidud. Neh, igaspuol oo ikka pitkem piatumine kut paljast minut. Tamse bussiputkas minne kellu kahestteistmest tansiks koguni. Ikka sõuksed tuntud-tiatud muistsed tansid, et kiegid ep piaks arvama, et ta ep oska. Oskab ikka. Tuleb välja nii ehk nii. Ja nõuksi oo isegid pissikstele massakatele ja munukstele kerge sialsammas õpeta.

Ja Külasemas masu liikude päris jõuluvana kua. Suab omad salmid juba seks aaks pähe õppida. Sest kena salmi iest suab ju ikka vekki kua. Ja mudud oo kua ikka kuulus Külasema õnneluos. Ilma selleta ep sua kindlasti akkama. Nõmmkülas võie ea õnne piale isegid suppi suaja ja. Ja ega ma nüid kõiki asju kua välja ep reagi. Ja mõni asi oo moo iestkid saladuses oitud siiamuani. Miskid põnevust piab kua ikka jäema. Nõnna et laupa lapsed sabase ja kuapides põhjaranniku puole. Tuleb üks vägev reis!

Vat sõuksed luod ja laulud! Olge siis ikka munuksed!

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles