MUHU UUDISSED ⟩ Munukest pühadeaega!

Irena Tarvis
Copy
Irena Tarvis
Irena Tarvis Foto: secure.pmo.ee

Ikka terit neh. Juba oo jõulunädal käe jälle. Teist nädalt paljast üks talderalt köib, sii pidu ja sial kontsert ja siis oo viel laatasid ja muedu müimapäävi.

Laupane laadapäe sial Liiva spordiallis läks ikka kua tääve ette. Kõege änam ollid inimesed ärdas, et jõulupuid müidi. Ja sellepääva sai viel liuvälja piale kua. Pühabene suusamatk läks juba aa taha. Taevatuaet vist es pooldan nõukest mõtet ja kukkus sulatama, et vähä põle. Nüid oo mua must jälle. Teisibe olli turu pial kuolilaste laat. Ja sie olli vielgid vägevam kut spordialli oma. Aga oln asidest aitab nüid küll. Katsub vuadata, mis enne vuasta lõppu viel tulemas oo.

Neh, kohe kõege tähtsam uudis oo täna, et riede õhtane kontsert Liiva kuolimajas oo edasi lükatud kolmekuningapääva õhtaks. Va tõbi võtab kut luogu inimesi oete piale siruli. Laseb nüid kõikidel ennassid terveks raavita ja siis piab jõulute lõpetuseks ühe kena kontserdi.

Ja mudud kirkus köiasse kua jõulute aegas. Tienistusi jõululaupa ikka pietse viel nüidsel aal. Hellamoa kirkus oo kellu kolmest pääva ja Liiva kirkus kellu seitsmest õhta. Ja esimese püha kellu kahest oo kua Liiva kirkus tienistus. Nõnna et neid ikka oo. Ja kis ikka terve oo, siis suab minna.

Ja kui pühad pietud ja jõulutöngid oo kua äkist juba kuipides ennassid kojo tagasi vädan, siis pühade vahel oo valla suur vuastalõpu pidu kua. Ikka jälle spordiallis. Riede, 29-nda, jõulukuupääva õhta. Alguse aaks oo kellu kahessa ja kohjad suab kindi panna, kui elista 53 071 949. Ja kohjad tasub ikka lava taha kindi panna. Muedu passi viimaks seena jaares tükkis. Raha küsitse kakskümmend eurut. Tansimuusikad tieb Kardemon ja laulma tuleb Rainer Vilu. Kohvikume oo kua tulemas, aga oma levakoti võib kottu kua seltsi võtta ja lava lidinaid täis lappida.

Ja uut vuastad suab kua sedakorda kampas Liiva linnas vastu võtta. Resturaanis oo sur kange vuasta vahetamise pidu. Kellu kahessast akkab pihta piale ja tisku oo ja raha tahetse kua kümme eurut ja karta oo, et rall lähäb ikka tuleva vuastani välja kohe.

Vat sõuksed kanged sündmused oo viel tulemas selle vuasta sihes. Katsuge siis selle kange rinki reenetamise vahelt ikka niipalju kua aega leida, et pühade aegas mõne pääva kodu vagusi suaks olla. Isiomade seltsis.

Kenasid pühasid, kulla munuksed!

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles