MUHU UUDISSED ⟩ "Tarkus tarviline vara…"

Irena Tarvis
Copy
Irena Tarvis
Irena Tarvis Foto: Erakogu

Ikka terit neh. Oome oo küinlapäe. Ja, neh, nõnna oo sula tulemas kua. Sõnnakanti ikka juhtub sulailm. Ehkkid selle talve oo küll sie raadlaas kõikun nii nobesti üles-alla, et sõukest aega kua ep mäleta.

Alles olli, kus rahvas puhas toodutas selle irmpsa külmaga, et kus kohtas siis nüid sie kange ilma soenemine oo. Osal rahval oln masu kodu torud kua külman ja küll nõukstel miestel ollid käed-jalad tüöd täis, kis mõikavad asja, et mil moel nie üles sulata annab. V

oata selleks oo küll elu läin, et varsi põle änam muakohtas kua sõukest inimest, kis mõne lagun aparaadi terveks tieks või moo poolest kasvõi õue pialt lume oskaks äe kühvelda. Nõuksi kuntsa änam kuolis ju ep õpetata. Oo paljast sured PISA testid, mis oo tulise tarblised kole vägevasti äe tiha. Aga kis põllale tuhli vaod sisse aab ja mismoodi nõuke tüö üldse välja näeb, seda ep tia varsi Viiu ega lapsed. Ja selle kaubaga oo ühel õnsal pääval terve Muhu suar anges kindi ja kottu välja ep piase, sest kui ikka nuori rakturista juure ep tule, siis oo asi varsi ukkas. Nõuksi mehi, kis sõukest ammetid mõistvad ja kis oo paergu viel alla neljakümne vuastased, nõuksi oo ju üksikuid.

Ja üks mineva vuastane suurem rojekt "Sajanditagune Muhu pulm" sai mineva nädali jälle ühe reemia. Sedakorda tunnustati seda tükki kohe terves vabariikis kõege paramaks. "Kaheksakand 2023" ürituse pial arvati, et sie oo ikka kohe voasta tegu! Vat sõuksed luod. Ja sie tükk oo ju kua puhas linti võetud ja sõukest suaks kua täitsa kuolilastele nähe anda. Neh, gümnaasiumis juba annaks perekonnaõpetuse tundis materjaliks kasuta küll. Kui mudud nie õppekavad nõuksed oleksid, mis laseksid.

Muhulaste kirjandusliku ja ajaluolise kuolitamise iest seisid mineva nädali ja seisvad selle nädali sihes kua puhas meite omad muhulased. Mineva nädali köis Lalli Tooma Villu Hellamoal *keskomingupidajatel külas ja laupa Liiva roamatukogus kua. No on ikka jutud teesel! Kohe nähe, et põle niisamma iseakan muhulane, ikka kohe vere puolest kua. Aga küinlalühtripääval tudvustab Hellamoa roamatukogus oma vägevad linnuste ja moalinnade roamatud Nuka Jaan Raagi männa alt. Nõnna et kellu kaheteistmeks tuleks ennassid Hellamoale aada. Tarkus oo tarviline vara ja mitte paljast nõuke tarkus, midast lastele kuolis jägatse. Ja inimene õppeb ju terve eluaa.

Olge siis ikka munuksed!

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles