MUHU UUDISSED Kuuleb laulu ja võtab põlast

Irena Tarvis
Copy
Irena Tarvis
Irena Tarvis Foto: Erakogu

Ikka terit! Ei, neh! Voata kus nüid ikka lähäb rutuks ja paarutamiseks. Justkut oleks juba juanibe käe olavad. Resident paarutas juba eele. Köis tammi otsas oma puud istutamas Residendi allee piale. Jalgrattaga. Tiagid kas tulli otse Talinast või paljast Kuivastust väntides?

Ja riede-laupa, siis neh, kange asi... Siis oo masu kahel pääval Muhu külade spordipäävad. Ikka, neh, Liiva linna tullasse kokku mõetu võtma. Uurida suab täpsemasti Kätli kääst kultuur@muhu.ee või siis televonni pialt 53 071 949.

Ja laupa õhta, kui oo jalad kenad sojad, siis kulub pirekse puhkust ää kua. Suab korraks Liiva turule, noti alla, maha istu ja Kõue Indreku kontserti kuulata. Sie võetse masu puhas linti kua. Nõuke võimas värk. Ja laulud oo puhas Indrek ise valmis tein. Neh, kis oo Indreku laulusid enne kuuln, siis sie juba tiab, et neid oo ikka kohe ühna mitut kierdu. Indrek paneb ju laulu sisse just kõik, mis tie pial ette jäeb, ja sõnna satub kenasid asju ja naljakaid asju ja irmpsaid ja ännatuid tegusid kua. Ja Indrek oo laulud tein ja ise laulab kua. Mudud sõbrad Märt, Tambet ja Peeter Muhu Virtuoosidest oo taal ikka laval toeks kua. Mitmel jaalel ja mitme pilliga oo ikka vägevam. Kontserdi alguse aaks oo kellu seitse ja piletid maksvad kümme eurut tükk. Kätli kääst suab juba paerss neid omale soeta kua, kis tahab. Ikkagid kindlam oo ette äe osta kut viimseks päävaks jätta, sest ega turu notialune põle kummist mitte.

Ja mudud, neh, kui kontsert läbi oo, siis ep pia kohe kojo tagasi üht minema. Stefan oo kuulutan, et taa juures suab pärast juua ja põlast võtta kesküöni välja. Neh, võib juba enne kontserti kua läbi astu. Ja muusikad kuuleb kua. Indreku laulusid vist otsa änam ep tule, aga juu kõlbab muud kua kuulata.

Ja pühabe õhta oo kontsert Liiva suures kirkus. Laulvad Muhu segakuor ja Orisare muusikakuoli laulueriala lapsed. Alguse aaks oo tiada jälle kellu seitse. Ja piletime ep müida. Aga mudud võib ja suab rahaga toeta nii kirku kut lauljaid. Oo vägagid teretuln. Ja sie kirgu kontsert, sie oo juba ette tiada üks irmus kena asi.

Vat niipalju sporti ja muusikad ja muud värki oo oodata. Olge siis ikka munuksed!

Märksõnad

Tagasi üles