MUHU UUDISSED Muhulased oo laulurahvas

Irena Tarvis
Copy
Irena Tarvis
Irena Tarvis Foto: Erakogu

Ikka terit neh! Kus ikka olli mineva nädali lõppus laulu! Sina kallis aeg! Neh laupa sial turu noti all akkas pihta. Kõue Indreku kontserti köis kuulamas änam kut sada inimest.

Põleks mitte uskungid, et nõuke karikond sõnna üldse äe mahub. Muist masu tuiasidkid maja seena jaari kaudu, sest sisse änam es mahtun. Ei puru vägev asi olli! Ja kui juba ollid tuurid ülal, siis pärast sai ju Tähve juures burgerime kua lõugitseda ja niisammati kõõnusta.

Laulujärg läks pühabe paljast ietsi. Siis olli Suures kirkus segakuori ja Orisare muusikakuoli laululaste kontsert. Irmus kena asi mudud. Neh, eks vaeva sai kua nähtud ikka üksjägu. Ja siikohtas moo tänud Annele, kis meite ripakile jäen kuori sügise oma oole võttis ja oo meitega viisin jämpsida. Ega taal meitega kerge põle, aga õnneks oo Annele antud kole uhke oskus meitesuguseid kenasti roise panna.

Riede suatis Muhu kuol kua jälle ühe lennu lõpetajaid tiele. Sügisest minnasse sial majas ietsi juba uie juhiga. Ja siikohtas oo järgmine tänamise koht, sest kuoli õppejuht Ulvi läks nüid pinsile. Ja suur aitüma taale, et ta oo nii pitka aega sial kuolis vastu pidan. Ühna juba kaks põlve muhulasi oo taa kääst vene kiele selgeks suan. Ja nõnna oo taa oma puhkuse nüid küll auga ää tienin ja võib masu iga päe puadiga merel köia ja iga nädal ühe puari pätta ruosida. Munukest olemist soole, Ulvi!

Niipalju siis oln asidest. Mis tulemas oo, oo mudud juanipäe. Ja muhulaste suur leedutuli oo juanilaupa õhta kellu kahessast ikka Hellamoal. Pissike ieskava oo ja tansiks mängvad Siin Me Oleme ja Väliharf. Üle meite oma suare taidlejate oo esinema uodata Suaremaa simmanitantsijaid. Laulda ja tantsida suavad kõik, suuremad ja pisemad. Ja lastele oo koarikusõitu kua lubatud. Pirekse põlast suab kua osta ja pärgasid punuda. Neh, ja igasugu mängisid suab kua mänga.

Aga juanibe õhta, siis neh, kahekümne neljandal, siis suab Üükus aerusurfi matka aegas imetleda, kui päe luoja lähäb. Matka iest küsitse viistesn eurut ja enne õpetatse ikka kenasti selgeks kua, mis oo taris tiha. Nõnna et akkama suab just igaüks.

Hellamoa külakeskuses oo luasi näitus ülal. Neh, aknaluasisid põle mitte, oo juoamaluasid. Ikka nõuksed nüidseks juba muistsed. Nõnna et sõnna tasub kua kaudu minnes sisse öörita.

Ei neh, kenasid pühasid siis ja olge ikka munuksed!

Tagasi üles