P, 10.12.2023

Täiskasvanute gümnaasium tähistab juubelit konverentsiga

Copy
Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi direktor Ly Kallas.
Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi direktor Ly Kallas. Foto: Maanus Masing/Saarte Hääl

“Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumile on käesolev  aasta juubeliaasta – meie kool tähistab 70. sünnipäeva,” kirjutab direktor Ly Kallas. “5. aprillil leiab selle puhul aset konverents, kuhu ootame nii vilistlasi, koostööpartnereid kui ka kooli toetajaid.”

Juubelikonverentsi põhiettekandega astub üles Tartu ülikooli professor Raul Eamets, kes keskendub oma loengus tulevikuharidusele. Samuti toimub paneeldiskussioon kooli vilistlaste osavõtul ning tänatakse koostööpartnereid. Praegused õppijad saavad oma kooli juubelit tähistada sügisel aktusega, mille valmistavad ette gümnasistid ise.

Täiskasvanute gümnaasiumi juubeliaastal õpib koolis 235 õpilast.

Kooli põhitegevus on üldhariduse (7.–12. klass) võimaldamine eelkõige täiskasvanud õppijatele, kelle haridustee on mingil põhjusel kunagi pooleli jäänud. Koolis õpib erinevate erialade töötajaid, juhte, tublisid pereinimesi, aga ka õpilasi, kellele suured koolid ei sobi või kellel on tõsised terviseprobleemid.

Gümnaasiumiharidust on võimalik omandada nii päevases, õhtuses kui ka tsükkelõppes.

Lisaks on koolil e-õppe osakond, mis kogub järjest enam populaarsust, aga nõuab õppijatelt ka väga tugevat enesedistsipliini. Samuti võib täiskasvanute gümnaasiumis õppida üksikaineõppijana.

Valikainetena on võimalik õppida nii soome kui ka hispaania keelt, aga ka arvuti-, majandus- ja karjääriõpetust, usundiõpetust, giidindust, merendusaluseid. Soovijad saavad sooritada madruse kutseeksami.

KTG struktuuri kuulub veel täiendõppeosakond, kus viiakse läbi erinevaid koolitusi ja täiendõppekursusi kõigile soovijatele. Hästi toimib muulaste keeleõpe. Meie koolis on eesti keelt omandanud või omandamas Saaremaale elama tulnud väga erinevate riikide ja erialade esindajad.

KTG põhiväärtused on individuaalne lähenemine õppijatele ja paindlikkus. Kuna suur osa meie õppijaid töötab ja on pereinimesed, siis osatakse neid väärtusi ka hinnata.

Täiskasvanute gümnaasiumi põhiväärtused on individuaalne lähenemine õppijatele ja paindlikkus.

Kooli arengut planeerides oleme toetunud statistikale, mis näitab, et Saare maakonnas on madala või pooliku haridustasemega inimeste hulk kõigis vanusegruppides (20–64 a) suurem kui vabariigi keskmine. Sellest tulenevalt oleme viimased kolm aastat EL-i projekti “Teisel ringil targaks” raames järjest enam püüdnud julgustada pooliku haridusteega inimesi tulema oma katkenud haridusteed jätkama.

Kuna suurel osal meie õppijatest on elukutse või töökoht olemas, siis tullakse gümnaasiumiharidust omandama üha enam põhjusel, et seda nõuab konkurents tööturul või soovitakse edasi õppida kõrgkoolis.

Tänan koolipere nimel kõiki KTG koostööpartnereid, eelkõige Saaremaa vallavalitsust, töötukassat, ETKA Andrast, Rajaleidjat, teisi haridusasutusi, õppijate tööandjaid ning hoolekogu asjaliku ja mõistva koostöö eest!

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles