MUHU UUDISSED: Tuli tulli! Vägev olli!

Irena Tarvis.

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Selle laulu- ja tansipidu tuletulemise kohta ep oska muud ütelda kut purukena! Kui sie uisk, kenasti valges purjes, tassakeste akkas Kuivastu jõudma, siis võttis ühna ihukarvad püsti! Ei sie põln tuulest ega külmast kua mitte. Neid es ole aega tundagiid! Sie olli ikka sellest, et kui vägev olli! 

Küll sie uisk siis kieris ja püöris. Sai tetta imetleda kohe ühna iga kandi pialt, kui ta ennast otsapidi sadama sisse aas. Aga ära tema selle tulega sialt ülemualt tulli! Ja neh, kui nie piduasjakarbid sialt uisu pialt siis oma tulega maha kargasid ja Kalju Meelis oma pilliga ja lilles muhu tüdrikud ja nuorikud nendele vastu jalutasid ja! 

Meitel oo muakondas kolm valda ja iga vallavanam sai omale koa tüki tuld! Ja kui siis meite kuori nuor dirigent Tiina ja Kallaste Joosepi Imre kukusid seda kanged laulu laulma, et "Siis kui siud meid salvavad... "! Ja kui sie tuletõrvik siis köis lauljatel käest kätte ja kui nie Talina omad paljast surusid kõikide lauljatel ja tantsijatel kätt ja! Neh, ja kui siis Leena istus mooturrata korvi ja oidis tugevaste seda tuld kindi – just nendesammate kätega, misega ta oo siis nüid juba kuustesn voastad segakuori juhatan ja õiges jaales oidn! Ja kui nie kolm mooturratast pannid paarutes minema! Neh, seda oleks ikka pidan ise nägema ja ise kuulma kua. Sie olli lihtsalt nii uhke, et seda ep oska niisammati rahvale ümber jutusta mitte. 

Küll sie uisk siis kieris ja püöris. Sai tetta imetleda kohe ühna iga kandi pialt, kui ta ennast otsapidi sadama sisse aas. 

Inimesi olli ikka vähäpärast silla jaares uudistamas kua. Ollid naad sõnna kutsumise piale tuln või kogemata sattun, kisse tiab. Aga autute rivi olli mooturrataste sabas nii pitk, et esimesed ollid masu Hellamoa-metste vahel, kui viimased Kuivastust tulema said. Ja nõuke killavoor panni suuremaste tammi otsa välja. Tuli sai moekasti suarlastele üle antud ja nüid oo viimne aeg uurida, et mõuksi riidid või pätta kellelgid puudu oo või uusi taris. Paljast kuu oogid viel jäen ja pidu oo käe!

Ja kellel nüid kange kahuvalu mo jutu piale tulli, et jähi nägemata, siis minge lohutuseks Hellamoale ja voadake külakeskuses seda laulu- ja tansipidu juubelinäitust "Akkame aga ehtima". Mis sial oo? Sial oo kõiki asju. Kis oo eluaegas pidul köin, nie tundvad ää. Ja kis põle köin, nie suavad tüki muad targemaks.

Olge siis munuksed!

Irena Tarvis

Tagasi üles
Back