Päästeamet käskis munarestid bändiruumi laest ära koristada

Inspektorid kontrollivad tuleohutust.

FOTO: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Saaremaa vallale kuuluvatel lasteaedadel ja koolidel on tuleohutusega seotud puudusi seinast seina. 

“Kus on kustutid paigast ära või on siis aegunud,” nentis Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe. Tema sõnul vaadati haridusasutused üle juba enne suve ja anti omavalitsustele puudustest teada.

“Kes suutsid suve jooksul asjad korda sättida, need ettekirjutusi ei saanud,” selgitas Lindmäe. “Mida pole jõutud korda saada, nende kohta tehtigi ettekirjutus, et oleks selge ja konkreetne, mis asjad tuleks mis ajaks ära teha.”

Põhilised probleemid olid maakonna koolides Margus Lindmäe sõnul evakuatsiooniteedega. 

Margus Lindmäe: “Kes suutsid suve jooksul asjad korda sättida, need ettekirjutusi ei saanud.” 

Näiteks on mitmes koolis-lasteaias paigaldatud evakuatsiooniteedele põlevmaterjale. Just see sai saatuslikuks traagilises Saaremaa ühisgümnaasiumi põlengus 1995. aasta detsembris. 

Nii on Salme lasteaias mõlemas trepikojas kappe ja võimlemisvahendeid, Mustjala lasteaed-põhikoolis on köögi evakuatsiooniteel kappe ja kaubakaste. Kuressaare Vanalinna koolis tuleb ära koristada võimla kõrvale laotud võimlemistarvikud. 

Leisi koolis on aga ventilatsioonikambrisse rajatud projektiväliselt maadlusruum, mistõttu kambrist ei moodustu enam omaette tuletõkkesektsiooni.

Kihelkonna koolimajas kohustati viima “hoone seinte pinnakihid vastavusse kehtivate tuleohutusnõuetega”. Lihtsamalt öeldes on seal endises kinoruumis/bändiruumis lakke kleebitud munarestid. Keldris on seintele paigaldatud mistramatid ja tagumise väljapääsu kõrval ning saalis katab osaliselt lage ja seinu laudis. 

Päästeamet rõhutab, et tuletõkkekonstruktsioonides või nendega koos kasutatavad materjalid ei tohi suurendada suitsu ja tule levikut. Võimaliku tulekahju puhkemisel on oluline, et inimesed pääseksid ehitisest välja võimalikult lihtsalt, kiirelt ning ohutult.

Mitut kooli-lasteaeda kohustas päästeamet koostama tulekahju korral tegutsemise plaani, paigaldama evakuatsioonivalgusteid ja ohutusmärke. Puudu on ka tuletõkkeuksi, signalisatsiooniandureid, hooldamata on jäetud tulekustuteid jne. 

“See on see, mida me tahame, et oleks puhas, korras ja nähtav. See on ka kergesti tehtav, aga see oli paraku puudustest esimene,” kõneles päästepiirkonna juht. “Samas oli see just selline asi, mida suve jooksul kõige enam korda saadi ja ses osas ettekirjutusi väga pole,” nentis Lindmäe.

Haridusasutustel tuleb nüüd puudused etteantud aja jooksul kõrvaldada. Kui puudus on kergesti likvideeritav, siis antakse lühem, kui suurt raha küsiv, siis pikem aeg. “Ja kui antud objektil on plaanitud aasta-kahe pärast suurem remont, siis kulukate ohutusnõuete täitmise tarvis pannaksegi ettekirjutusse see tähtaeg,” selgitas Saaremaa päästepiirkonna juht.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles