Järgmise laulupeo ideekonkursi võitjaks tunnistati kavand "Teel"

ÜLDLAULUPEOL: Raul Vinni ja Anu Lepik tänavu suvel Sõrve maakooriga Tallinnas üldlaulupeol.

FOTO: Erakogu

Saare maakonna 52. laulupeo ideekontseptsiooni võidutööks tunnistati kavand "Teel", mille autorid on Anu Lepik ja Raul Vinni Sõrve maakoorist.

Saaremaa vallavalitsuse korraldatud konkursile esitati kolm ideekavandit, mille hulgast valis komisjon üksmeelselt välja autorite Anu Lepiku ja Raul Vinni konkursitöö "Teel". Konkursikomisjoni hinnangul kannab võidutöö kõige ilmekamalt saarelist elulaadi ja saarluse identiteeti, samuti on tegemist tööga, mis on juba väga detailselt lahti mõtestatud.

Tulenevalt konkursi tingimustest alustab komisjon peo idee autoritega täpsustavaid läbirääkimisi peo kunstiliseks teostamiseks.

Töö autorid ise sõnastasid oma kontseptsiooni järgnevalt: "Idee kannab läbi laulude edasi mõtet, et me kõik oleme teel. Eluteel, koduteel, rännuteel, eneseteostamise teel jne. Saareelanike jaoks on füüsiline teelolek üks elu läbivaid tegevusi. Saarele tulek ja saarelt minek ei ole lihtsalt tulek ja minek. See ei ole vaid liikumine punktist A punkti B. See on teekond. Teekond koju ja kodust välja. Saarlasele on kodutunne tähtis. Ka iga ulgu-saareelanik tahab sisimas kodusaarele tagasi. Oma mõtteis on ta alati siia teel. Ükskõik kus ka ei viibita, ollakse ikka ja jäädakse alati saarlaseks."

Saare maakonna 52. laulupidu toimub 6. juunil 2020 Kuressaare lossihoovis. Peol esinevad kõik maakonna koorid, rahvapilli- ja puhkpilliorkestrid ning ideest lähtuvalt kutsutud külaliskoorid.

Tagasi üles