VASTULAUSE: Miks maanteeamet niidab võsa ja teepeenraid?

Saarte Hääl
Copy
Lillekesed. Foto on illustreeriv.
Lillekesed. Foto on illustreeriv. Foto: unslpash.com

“Tarmo Pikner: Maanteeametnikud, lõpetage teeäärse looduse rüvetamine!” Saarte Hääl, 14. september

"Maanteeameti ülesanne on hoida teeääred hooldatud ja niidetud, et liiklemine oleks kõigile ohutu. Jah, eelkõige on rõhk sõnal "ohutus"," kirjutab maanteeameti teehoiudirektor Raido Randmaa.

Tarmo Pikner heidab oma arvamusloos maanteeametile ette liiga sagedast teepervede niitmist ja sellega seal kasvavate taimede hävitamist. Siinkohal ei saa me kirjutatuga kuidagi nõustuda. 

Maanteeamet peab tagama, et teedel oleks piisav külgnähtavus, mis vastaks seadustes ja määrustes kehtestatud nõuetele.

Miks on seda vaja? Jah, põtra näeme kindlasti lillede tagant teele lähenemas. Aga väiksemaid metsloomi? Maanteeamet ei saa valikuliselt otsustada, milliseid teepeenraid niidame ja milliseid mitte.

Teeseisundi nõuetes on ette nähtud, et kõrgema tasemega ehk peamistel maanteedel (Tallinn–Tartu, Tallinn–Pärnu jne) ei tohi rohi (sh lilled) olla kõrgem kui 20 cm. Kattega teede ääres on erinevatel seisunditasemetel erinev nõue rohu maksimumkõrgusele. Kruusateede ääri tuleb aga niita kaks korda hooaja jooksul.

Kui jätta teeääred niitmata, kasvaks rohi nii kõrgeks, et ei oleks enam ka suuremaid loomi näha. Rohttaimede seisukohalt on hilisem niitmine tõesti parem, sest seeme jõuab valmida ja luua aluse tuleviku põlvkondadele. Siin juhime aga tähelepanu, et Eestis niidetakse teeääri laiemalt põhimaanteede ääres, tugimaanteede ääres kitsamalt ja harvem ning kõrvalmaanteede ääres harvemini ja veel kitsamalt. Kuid kogu teemaa niidetakse vähemalt üks kord aastas. 

Võsaraie osas saame öelda, et tõesti, mõnes kohas ei ole vaatepilt liikleja jaoks meeldiv ning oleme lasknud ka hooldajatel töid korralikumalt üle teha. Tööd on vajalikud liiklusruumi ja teemaa-ala puhtana hoidmiseks, et tagada liiklusohutus. Vaba liiklusruum tähendab, et tuleb eemaldada juhi vaatevälja ja külgnähtavust varjavad puud, oksad ja muud taolised takistused.

Sedalaadi töid ei tehta iga päev, vaid ikka siis, kui selleks on vajadus, et liikleja vaateväljas ei oleks mingeid takistusi.

Tagasi üles