MUHU UUDISSED: Õunu uduumbe – rohi ep paista välja

Õunad puu all.

FOTO: Margus Ansu

Neh, voata õunte puudust sievuasta küll kurta ep kõlba. Neid oo ikka uduumbe. Sõuke kuaretis oo puude all ja masu teist niipalju puude otsas kua viel, et sest suaks kümne talve muosid valmis kieta. Ja neh, iga laupa omingu õunaapurokka kua viel. Ja mahla mudud ikka kohe tonnide viisi. 

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Igalühel mudud põle kodu omal mahlapressi olemaskiid. Ja oo ikka väga tänuveart ettevõtmine, et ilmas-muas oo olemas mobiilne mahlamaja. Et autu sõedab keskele Liiva linna ja sial pannasse omad aparaadid roise ja kukutse aga muudkut mahla tegema. Omal põle muud muret, kut ole mies ja korja kottu õunad kokku ja tassi aga Liivale. Ja ega sõukest uhked maja sii iga päe püsti põle. Tuleb paljast tunaoome, kahekümne esimesel, kellu kahest nühkides. Panavad so mahlad pärast kolme või viie liitriste kottide sisse kua kenaste ja kolmkümmend kopikast küsivad liitri iest, kui mahla tiha, ja kui sa tahad laska selle kenaste seisma kua panna, siis teist niipalju juure. Põle ju põrmugid palju. Mis sest mahlastkid siis nii uduumbe tihasse. Sie oo taris ää kua juua. Neh, mõni kangem mies küll paneb kambri nurka tassakesti mulksuma kua omale. Siis seesab äkist kauemini küll. Kisse tiab.

Aga igatahes oo nüid rahval tiada, kuskuohtas mahla tiha suab, kui omal massinat kodu põle, aga rohi ep paista änam õunte alt välja mitte.

Ja kui mahla tinnid-tannid oo kodu kenasti kalidori või sahvreise või tuhlikeldri täose pantud, siis oo paras aeg üksiti omad turukorvid kua välja otsida. Sest nädalipäävad iljem, siis tuleva nädali laupa, kahekümne kahessandal, siis oo Liival mihklipääva laat jälle. Omingu ühessast akkab ikka jälle pihta ja neh, masu lõunani ikka lähäb ää. Ja kellu ühestteistmest oo pissike kontsert kua. Siis mängab ja laalab ansambel Siin Me Oleme. Kis tahab misegagid kauplema tulla, siis tuleks ikka ennassid kirja kua anda. Ja ikka jälle Annelile mudud. Ja numbri pial 50 37 407. Neh, et kui kellelgid oo viel misestkid puudus käe, et äkist ep ela muedu ületalve, siis laadalt ikka suab ja levab äkist.

Ja kahekümne kahessandal oo sie maal elamise päe. Siia oo viimsel aal ühna ulka inimesi kokku meelitat. Ja neh, neid tuleb viel. Ma usu küll. Sest nie kortrid sial endises vanadekodu majas, nie oo kua varsi kõik juba valmis.

Olge siis munuksed!

Tagasi üles