MUHU UUDISSED: Oktoobris oo meite Muhu valla sünnipäe!

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Kalendri järgi oo nüid sügis käe. Ja pühabe oo ju mihklipäe kua juba. Viljad ja tuhlid oo salves ja võib pissitassa akata vidust kua pidama.

Sügis oo nõuke vaikne ja tasane aeg. Isegid kui õues tormab, siis inimene istub ikkagid tuas ennemini vagusi ahuodsel ja vahib tuld. 

Kena soe ja vaikne olemine. Ja mis suab olla paramad, kut tervita sügist ühe kena munukse kontserdiga. Riede õhta, kahekümne seitsmendal oo just nõuke kontsert Koostas.  Esineb Chris Ellys. Päris kohe väljamua mies.  Pileti innaks oo viis eurut ja süia mudud suab kua, kui juba Koostas ollasse. 

Kõikide muhulaste kingitus antasse üle kõikidele muhulastele.

Kontsert akkab pihta kellu poole kahessast ja sisse lastasse kellu seitsmest alates. Ja lavad tuleks omale ikka enne kindi panna. Ja seda suab tiha ikka jälle, kui Liinule elista või kirjuta.

Mihklipääva paiku oo Muhus ikka laata pietud. Ja sievuastane mihklilaat oo laupa, kahekümne kahessandal. Ühessast tasub juba Liivavahele uudistama minna. 

Kellu ühestteistmest oo pissike kontsert kua. Ja nõnna kut ikka laada aegas, suab õnneloosi võtta ja Oad ja Eed pidavad kohvikud ja.

Ja sellesamma pääva, siis laupa, kellu ühestteistmest neljani oo Muhus kua sie maal elamise päe. Neh, suab uudista vallamajase ja sõnna uude kortermajase, mis vanadekodust tehti, ja siis viel spordialli ja nuordekeskuse ja lasteaida ja kuolimajase ja. Ja neh, Liival oo vahtimist muudkid.

Ja tuleva nädali akkab oktoobri kuu. Ja tiadupärast oo esimene oktoober Muhu valla sünnipäe. Sest suab nüid juba kakskümmend ühessa vuastad, kui Muhu vallale anti kõege esimeseks taasiseseisvun Eesti Vabariikis omavalitsuse staatus. Tuleva vuasta oo siis, neh, juubel!

Sedakorda sõukest suuremad pidu põle. Aga tiadupärast oo Liival valmis suan üks sievärki kingitus Eesti Vabariigile sajandaks sünnipäävaks – Muhu roosiaid! Ja põle paramad pääva selle kingituse üleandmiseks, kut oo valla sünnipäe. 

Neh, et kõikide muhulaste kingitus antasse üle kõikidele muhulastele. Kellu neljast suab roosiaidas rinki vuadata ja kuuleb ikka sest ehitamisest kua pitkemad juttu. Ja pärast suab pasturaatis natusse põlast kua võtta ja siis suab kuulda-nähe, kisne ollid, kis oma aega ja vaeva sõnna tüö sisse pannid.

Ja moo poolt viel suur aitüma kõikidele küladele ja külavanamatele, kis täidisid viis eurut roosipõesaste sisse kinkida.  Roosid ise oo minevast teisibest suadik juba kenaste oma kohja pial.

Olge munuksed!

Tagasi üles