MUHU UUDISSED: Vidusepidamist, laulu ja pillimängi

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Terissid. Ennavanasti olli Muhus kangest moodis vidusepidamine. Sellega akati pärast mihklibed pihta ja põrutati vähemasti kadrnapäävani välja. Sie olli nõuksel aal, kus tuld põle viel üles võetud mitte, aga pime just otse kua viel es ole. Tuldi ühte perese kokku, naesed tegid miskit sõukest näputüöd, mis es taha suurt valgust mitte ja mehed aasid niisamma poslori.

Või mis ta nüid nii ennavanasti olli. Hellamoal oo nie näputüö neljabaed nüidkid ühna mitmel vuastal oln ja ega põle sievuastagid ää jäen. Nüidsel aal mudud kiegid änam vidusel ep istu. Inimese silmad oo nii ellaks tehtud, et tuli piab keskel pääva kua laes olema. Ja sellepärast põlegid nii oluline, et seda vidust just vidusel piab pidama.

Nõnna et omamuodi võib vidusepidamiseks nimeta kua näiteks taidlusringides köimist. Aga neh, nendega oo mudud nõuke kaup, et kis ikka sügisest kampa lüöb, siis katsugu kenaste vähemaste kevadeni vastu kua pidada. Ehkkid maa ole aru suan, et kui sa ikka juba ühtes laulu- või tansi- või pillimängi kampas sihes oled, siis sialt änam välja ep kipu. Neh, et mis ma siis ütelda tahtsi. Muhu segakuor akkab nüid jälle neljabeti kuolimajas kokku suama. Kellu poole kahessast.

Aga äkist oo Muhus tükkis mõni nõuke, kis tahaks karmoskamängu selgeks suaja? Mis meitel äda. Meitel oo ju õpetaja oma suare pial. Neh, Kalju Meelis mudud. Laupa, kaheteistmendamal oktoobril kellu kahestteistmest suab Koguvas, Muhu muuseumi konturis Väljal omale seda pillimängi natusse selgemaks 

suaja. Aga kontur oo pissike, nõnna et änam kut kahessat inimest ühekorraga õppema võtta äi sua. Ja nüid piab kole nobesti Meelissega kondakti võtma, kis minna tahab. Et ep jäeks iljaks mittte. Kõege kindlam oo kirjuta meelis@muhumuuseum.ee.

Ja laupa õhta oo Koostas jälle pidu. Pihta akkab kellu seitsmest. Laalab üks kena ülemua noorik, Mari Jürjens. Ja küökis kamandab Pegasuse resturaani piakoka Karl-Silver Pärisma. Teistkord, kui sii sie väljamoalane laulis, siis oln rahvast kole napisti. Aga sedakorda kuulukse, olla kohjad juba ammuks kindi. Nõnna et tuleb järgmist korda oodata. Neh, sie järgmine võib ju olla juba näiteks kahekümne kuies. Siis oo Koostas mälumäng jälle. Suab omasid ajusid ragista, et vähä põle. Võib akata juba pissitassa tarku roamatumi uurima piale.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!

Tagasi üles