MUHU UUDISSED: Nüid suab Leisi ojoma

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Ja sievuasta oo ikka oktoobrikuu kohta selle ilmaga vädan küll. Lilled ja puud ja põesad oo siiamuani viel kenad kirjud ja ergud. Ja moo iest oo isegid inimesed tüki muad vähäm närvilised kut igavuasta sedaaegu. Et kui ikka sügis oo rõemsam, oo inimesed kua.

Ehkkid ma tia, et Muhus oo nõuksi iseäranis emaseid inimesi, kis siiamuani viel iga päe ühe reisi meres ojomas köivad, siis nendele, kis ikka pire soemad vett tahtvad ojomiseks, oo nõuke tiadaandmine, et iga kessiku õhta suab jälle Leisis ojomas köia. Basseinis ikka mudud. Kellu kuiest akkab valla buss Liivalt, suure kirgu parklast, liikuma. Ennassid tuleks ikka Anneli juurde kenaste enne kirja kua panna. Anneli nummer oo ju ometiks juba kõikidele masu pähä kulun: 50 37 407.

Laupa pääva õpetatse Liival, käsitüöselsi ruumis, seda mesmuodi suab nüöpidest kaelaehteid tiha.

Laupa õhta oo Koguva Vanatoal pidu. Kange kontsert. Nõuke punt kut Pööloy Gläänz piab oma kolmekümne vuasta juubelid. Ja Võrumua luuletaja Contra oo kua nendega kampas. Kellu kahessast akkab pihta ja täpsemaste suab selle pidu kohta uurida ja omale lava jaare kohja kua kindi panna tellevonni pialt 55 587 494.

Ja laupa pääva õpetatse Liival käsitüöselsi ruumis seda, mesmuodi suab nüöpidest kaelaehteid tiha. Vanad nüöbid oo üleüldse ühed tänuveart abilised. Lasetele oo elupäävad kangest meeldin neid lappida ja rivise sättida. Ja ää ne munuksed selle sehkendamise juures ep tüdi. Sie oo üks uvitav asi. Ja neh, miks siis ep võiks vanainimenegid nendega mänga. Ja üle selle omale viel sure uhke kaelaehte meisterda.  Õpituba akkab pihta kellu kümnest.

Üks mailmatuma uhke õppemise päe olli Hellamua külakeskuses mineva teisibe, kui nie keskomingupidajad sial jälle kokku said. Naad ollid seltsis ää lauln selle laulu, et "Laupa õhta Lalli mettsas". Neh, põlegid rohkem kut ühessakümend kaks salmi paljast. Ja et väga vähäga ep jäeks mitte, siis võeti viel seltsis ette "Mäla küla tüdrikute laul" ja "Kosjalaul" kua. Lauljaid olli oln kokku kakskümmend üks tükki. Kõege nuorem olli 45-vuastane ja kõege vanam 96. Nende ulkas olli kaks 90-vuastast vanaärrat kua. Vuata nõuksed kanged keskomingupidajad köivad sial Hellamual iga teisibe.

Olge siis munuksed!

Tagasi üles
Back