MUHU UUDISSED: Pühabe üöse solgutati jälle selle kelluaaga

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit neh. Vanadel inimestel olli nõuke arvamine, et elu oo pime kut sügisene üö. Ja neh, pühabe üöse kierti jälle neid kellusid sedaviisi, et tüöinimene änam õhtasel aal kodust õuet ep näegid. Tule kojo ja aa sõketsiga, et sa puud kuurist üles levad viel. Neh, eluilmal arvati küll selle kelluaaga solgutamise kohta, et ojab kangest lekrid kokku. Aga nüidsel aal sõuke arvamine änam õige põle. Ja oo tõesti tagumine aeg nõuke lõngutamine ää lõpeta. Olga ühtes kohtas vagusi!

Ja ega sõuksel pimedal aal iseenessest põlegid väga viga mitte. Istu kodu ahuodsel ja aa poslori. Ja tulisema mõnus oo mädin õuni lõugitseda ja tarku roamatumi uurida.

Ja selle säoti nädalivahetuse sihes, kus es taha oma nina kambrist mitte välja pistagiid, olligid tulisema mõnus televiisurid vahti, sest sie kena pissike muikus näoga suardlane Ott kupatas ennast oma autuga moailmameistriks tükkis. Ui rahval olli pidu üle terve Eestimua!

Ja Muhus köis sedaaegu, kut sie Ott sial väljamoal kupatas, üks irrmus paugutamine ja kõmmutamine. Arjutati jälle surt sõjapidamist. Ehhkid mõni arvas, et juu laskvad selle Otile aupaukusid.

Muhu vallal oo tuleva vuasta jubelivuasta. Meite vald suab kolmekümne vuastaseks. Olli kõege esimene vald taasiseseisvun Eestimual üldse ja näedsa siiamaani põle laiali lagun ega teestega kokku läin. Ja suab omadega ühna kenasti akkama. Paljast ehitatse ja ep jäe inimenegid sii ädase, kui taal suur õnnetus juhtub. Olga sie muhulane siia luodud või tuodud või oo ta tükkis iseakan, aga kui ikka kellelgid oo suur äda käe, siis oo ühteviisi suured abilised kõik. Sie olli mineva nädali nähe, kui sii sie kole tulepaha olli. Sii oo kõik omad juu. Võeruid põle. Ja sie oo küll üks nõuke asi, mis viimse viiekümne vuastaga oo kõege änam arenen. Väljast tuln inimesed võetse ühna kohe omaks. Kui naad mudud seda ise tahtvad kua, et neid sii omaks pietse.

Aga neh, et sest juubelist juttu olli, siis siikohtas ma märgi ää, et vallamajase oodetse pilta, mis sünniks tuleva vuasta valla kalendri piale panna. Mida rohkem pilta oo, mise ulgast valitseda, seda kenama kalendri ju suab. Nõnna et ep maksa muhulase viiti arvata, et ega mool põle ikka midad. Kust sa tiad? Äkist oo just soo pilt kõege etem! Nõnna et ää oidig oma pilta kodu arvuti sihes üksi mitte. Suada just kohe ää, sest täna oo viimane tärmin!

Kenad ja moekast ingedeaa algust siis, kulla munuksed!

Tagasi üles