R, 27.01.2023

MUHU UUDISSED ⟩ Kui sa põle laulu sihes, oled üks vilets vend

Kui sa põle laulu sihes, oled üks vilets vend
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Irena Tarvis
Irena Tarvis Foto: Erakogu

Terissid. Neh, saa ju tiad seda Tooma Juhani roamatud ja seda vad kanged vilmi kua, kus üks sündin muhulasest Talina ingetohter lubab südametäävega ühe ülemoa-rovva, kua ikka sialt Talinast, kis kangest iga asja iest maksa lubas, laulu sisse panna. 

Neh, et vangimajast laskasse kole nobesti välja jälle, aga laulu sihes seesad sina sada vuastad ja ükskid vägi ega võim sind sialt välja ep aita mitte.

Muhulastel oo juba iidamast-aadamast nõuke kena moed, neh. Et kõik mis ilmas sünnib ja kõik inimesed kua, tuleb laulu sisse panna. 

Kui sa põle Veispukkis või kui sa põle viel ühegid muhulase laulu sihes mitte, siis sa oled ikka üks vilets vend alles. Sind ju vuata, et põleks justkut olemaskiid. Sest sie põle mitte paljast muistne moed.

Neh, et sest aast, kut nie Kase Vaslid ja Mäksa Jaanid külavahel kõiki laulu sisse pannid. Muhus oo kogu aeg oln ja oo paergustkid nõuksi laulumehi küll ja viel, kis mõistvad seda pienikest laulu sisse panemise kuntsi. 

Üks nõuke vimkamies sai mineva vuasta lõppus kogunisti oma lauludega laadi valmis.

Neh, ma riagi Lõetsa Matsi Peetrist. Just ta sie kange mies olligid. Kahessatesn laulu ta, maap tiagid mitme saa ulgast, oo nüid kenaste CD-laadi pial rivis. Üks kenam kut teene. Sur irmus kena nimi oo kua teelele pantud – “Nimeta maal”. Ja väljanägemine oo sellel laadil kua puru kena: Peeter ise ja karikond lambuid oo pial ja kuaned oo suri kenasid piltisid täis.

Paljast kuula, ihukarvad püsti. Neh purukena asi oo ju! Ja niarikuu viimase õhta Koguva Vanatoal seda nüid rahvale laiemalt tudvustatsegid. Pidu akkab pihta kellu seitsmest.

Üle selle kange laulumeistri oma, oo esinejaid vielgid – Muhu segakoor ja Muhu Virtuoosid ja Lõõtsmoorikud ja Uijee ja Külasema Kodukootud ja... neh, kis neid kõiki nüid üle jõvab lugeda. Neid moosekantisid ja teisi abilisi olli taal ikka kohe ännatumalt palju.

Neh, et mis siis Koguvas pakutse selle õhta? Laulusid kuuleb mudud ja tansiks lähäb kua kindlaste. Mis Muhu pidu sie muidu oo! 

Kis tahab, suab sialt rohud kua rinda ja kui easte lähäb, siis suab äkist õhta lõpetuseks isegid laulu sisse kua viel. Neh mis sa ing viel oskad tahta! Tuleb ikka ennassid kohale aada. Mine tia, millal nõukest pidu jälle suab.

Olge munuksed!

Märksõnad
Tagasi üles