Jäätmeseadus pole mõeldud maainimeste kiusamiseks

Bert Holm

FOTO: Saaremaa vald

“Olgugi et esmapilgul võib see tunduda maainimese kiusamisena või talupojatarkuse ja seniste praktikatega vastuolus, ei anna riigikogu vastuvõetud jäätmeseadus vallavolikogule ega vallavalitsusele, veel vähem ametnikule võimalust erandeid teha,” kirjutab Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm vastuseks Svedlanna Truverki arvamusloole “Linna prügiveokorraldus maale ei sobi!” 18. veebruari Saarte Hääles.

Riigikogu vastu võetud jäätmeseadus ütleb üheselt, et olmejäätmete regulaarne äravedu peab toimuma maapiirkonnas vähemalt üks kord 12 nädala jooksul, tiheasustusalal veelgi sagedamini. Vallavalitsus ega volikogu, rääkimata ametnikust ei saa võimaldada tellimusel olmeprügivedu, jäätmete ringlussevõtu eiramist või mõnd muud erisust. Küll aga saab inimene ise uues olukorras oma käitumist kohandada – kui vana prügikast jääb suureks ja seda peab pooltühjana üle andma, siis saab selle kasutusele võtta näiteks pakendikonteinerina. Kui konteiner on renditud, siis saab selle väiksema vastu välja vahetada. Ka võib eramajas oma olmejäätmeid üle anda kilekotiga, kui kogused on minimaalsed ja on koht, kus kotti hoida.

Tühjendada saab vastavalt vajadusele

Kui lähikonnas elab mitu vanainimest, kel igaühel üksikuna tekib vähe olmejäätmeid, võivad nad kasutada ühist konteinerit. Korteriühistus – ka siis, kui seni on igal korteril olnud oma prügikast – saab hinnata, kui suurt mahutit tulevikus vaja läheb, selle põhjal, kui ühistu ühtsena hakkab jäätmeid üle andma. Siis saab teha vastavad muudatused.

Kindlasti avastavad lähikuude jooksul paljud inimesed, et senise konteineri asemel on mõistlik võtta väiksem või suurem. Kui vana konteiner kipub üle jääma, ei ole praegusel sotsiaalmeedia ajastul pakkujal ja soovijal ilmselt väga keeruline teineteist üles leida. Ka müüvad konteinereid kõik ehitusmaterjalide poed ning müüvad ja rendivad jäätmevedajad.

Tagasi jäätmeseaduse juurde. Seadus ütleb, et jäätmehoolduse korraldamiseks kohalikus omavalitsuses kehtestatakse volikogu määrusega jäätmehoolduseeskiri. Selle on Saaremaa vallavolikogu vastu võtnud märtsis 2018.

Valla jäätmehoolduseeskirjas on sätestatud, et korteriühistutel ning vallavalitsusel, valla teenuskeskustel ja hallatavatel asutustel peab vanapaberi kogumiseks olema eraldi konteiner. Ülejäänud jäätmevaldajad võivad kasutada vanapaberi üleandmiseks ka kilekotti või pappkasti. Siin on vald ka ise võtnud kohustuse olla eeskujuks ja paberijäätmeid üle anda, kuigi ka osas valla allasutustes on küttekoldeid, kus paberit põletada saaks. Küsimus on siin pigem tegevuse mõjus.

Paberijäätmeid annab reeglina võtta ringlusse mitu korda. Piltlikult tehakse haavapuust esmalt puhas valge paber, mida saab ümber töödelda ja uuesti kasutada, kuni sellest ükskord saab näiteks WC- või majapidamispaber, kus materjal reeglina oma elukäigu lõpetab. Seega, paberijäätmed ära põletada ei olegi alati kõige mõistlikum. Kokku koguda on aga mõistlik need sealt, kus neid eeldatavalt suuremas koguses tekib. Seepärast on ka korteriühistud ja valla oma allasutused kohustatud vanapaberikonteineri kasutusele võtma.

Ka tellimise peale konteineri tühjendamise võimalus säilib ja seda just nimelt vanapaberi osas. Kui korteriühistu vanapaberikonteiner saab täis kord aastas, siis tühjendatakse seda kord aastas. Kui konteiner saab täis sagedamini, siis saab seda vastavalt ka tühjendada lasta. Eramajapidamine ei pea vanapaberit üldse üle andma, kui majaomanik ei soovi. Kui seda aga on siiski tarvis, saab vedu samuti tellida vastavalt vajadusele.

Avalikud pakendikonteinerid ei kao

Pakendijäätmete ja vanapaberi kodust üleandmise võimalus on lisandunud teenus neile inimestele, kes ei soovi oma pakendikotikese või vanapaberiga teha regulaarseid jalutuskäike või väljasõite avalike konteinerite juurde. Pakendite ja vanapaberi kodust üleandmine on vabatahtlik lisavõimalus, mitte kohustus. Pakendite puhul, mis moodustavad põhimahu prügist, on see ka neli korda odavam kui olmeprügikonteineri tühjendamine.

Ka ei kao kusagile maapiirkondade avalikud pakendikonteinerid ehk kellele see variant rohkem sobib, saab ka edaspidi harjumuspäraselt talitada. Samuti ei kao ära valla avalikud vanapaberikonteinerid – ka neid saab tulevikus edasi kasutada, kes soovib vanapaberit tasuta üle anda. Küll ei vabasta see korteriühistuid vanapaberikonteineri kasutamise kohustusest.

Veeremäe nimetus on valla pakendipunktide kaardirakendusel tänaseks parandatud. Täname teavitamast ja vabandame vea pärast. Sedalaadi anomaaliaid avastades andke ikka valda nendest teada.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles