Mäebe rahvas ehitab randa rannakalurite maja

VARANDUS KAASA: Nurgakivi silindrisse panevad head ja paremat Mäebe rannaseltsi asutajaliige, Tehumardi elanik Kait Lukka ja Nalmond Meri.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Läinud laupäeval sai Mäebe rannas, vaatamata hoogu koguvatele tormituultele, paika kohalike rannakalurite maja nurgakivi.

“Mäebe rannast käivad merel kohaliku küla rannakalurid ning lähtuvalt tuulte suunast ja ilmastikust ka kalurid mujalt naaberküladest-piirkondadest,” rääkis Mäebe rannaseltsi juhatuse liige, kohalik elanik Nalmond Meri. Lossimismahud väljapüügi osas on Meri sõnul sealkandis keskmiselt kuus tonni aastas.

Randa ehitatav hoone võimaldab kohalikel rannakaluritel ja kogukonnal korraldada ühistegevust sõltumata ilmastikust ning aastaaegadest, kinnitas Meri. Plaanis on korraldada koolitusi ja õppepäevi, mis seotud randlusega, rannakalandusega ja kohaliku toidukultuuriga. “Tahame korraldada jätkuvalt ka suviseid üritusi, mis eraldi reklaami ei vaja, ning jätkata koostööd Saaremaa vabatahtliku merepäästeseltsi ja Kaitseliiduga uuenenud tingimustes,” lausus Meri.

Idee panna randa selline maja püsti sai alguse valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel. Selle käigus määrati rajatavate hoonete funktsioonid, mahud ja paiknemine kinnistul. Planeering kehtestati nelja aasta eest sügisel ning selle alusel võib kinnistule rajada  vabatahtlike merepäästepunkti-paadikuuri ja kohalike kalurite hoone-külamaja, mille üks osa on sinna juurde kuuluv kogukonnaköök.

Mäebe rannas asuv merepäästepunkt sai välja ehitatud Mäebe rannaseltsi oma vahenditega ning see toimib Meri kinnitusel vastavalt võimalustele koostöös Saaremaa vabatahtliku merepäästeseltsi ja politsei- ja piirivalveametiga. Ehitusloa Mäebe kogukonnamaja ja rannakalurite maja ehitamiseks väljastas Saaremaa vald läinud aasta kesksuvel ning ehitus läks lahti sügisel. Valmis peaks see kõik saama tänavu suvel.

Ehitatava hoone kasutamiskorda hakkab reguleerima Mäebe rannaselts, kuhu kuuluvad Mäebe rannakalurid, nende pereliikmed ja sõbrad. “Mäebe rannaselts loodi eesmärgiga hoida elus ja populariseerida randlust kui elulaadi ning taastada hääbuma hakkavaid traditsioone,” rääkis Meri.

Samuti oli eesmärk suurendada avalikkuse ja rannakultuurist huvitatud inimeste teadlikkust merenduse ning randluse valdkonnas toimuvatest tegevustest ja arengutest. Ent vähemtähtis eesmärk pole ka hoida korras Mäebe rand, korraldada vabatahtliku merepäästejaama tööd ning korraldada randluse ja merekultuuriga seotud kultuuriüritusi.

Hoone ehitust finantseeritakse Nalmond Meri sõnul MTÜ Mäebe Rannaselts omavahenditest ja MTÜ Saarte Kalandus vahenditest. Mäebe rannaselts taotles tema sõnul 2018. aasta sügisvoorus Saarte Kalanduselt sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise teljest kaasrahastust projekti elluviimiseks. “Mullu kevadel otsustas PRIA läbi Saarte Kalanduse  projekti toetada, mille eest oleme neile äärmiselt tänulikud,” kinnitas Nalmond Meri. “Sellised  otsused garanteerivad elu ja kultuuripärandi  säilimise maapiirkondades.” 

Üldehitustööd ja sanitaartehnilised tööd teeb maja juures OÜ Torupark, taastuvenergeetilised lahendused OÜ Smartecon ja järelevalve OÜ Vilcon.

Tagasi üles
Back