Vaimsete häiretega inimeste majal kaks uut asukohta

FOTO: Graafika: LIINA ÕUN

AS Hoolekandeteenused näeb psüühiliste erivajadustega inimeste elamu uute asukohtadena kinnistuid Kuressaares Lehe ja Sirge tänaval.

Saaremaa vallavalitsus tegi veebruaris AS-ile Hoolekandeteenused ettepaneku kaaluda erivajadusega inimestele korterelamu rajamist munitsipaalomandis olevale maale Kuressaare linnas Sirge tänaval, kus hoonestamine on võimalik detailplaneeringut koostamata. Selleks moodustataks uus elamumaa sihtotstarbega katastriüksus, kus liidetakse osa Kaare 7 ja osa Arhiivi tn 1 kinnistust. Kuna moodustatava krundi pindala on umbes 1200 m², siis ettepaneku kohaselt saab rajatava hoone elanikele luua õueala ja tarbeaia uuest kinnistust üle tee jäävale Sirge tn 4 maale.

Hoolekandeteenused on tänaseks valla ettepaneku vastu võtnud ja esitanud taotluse kõnealuse kinnistu moodustamiseks ja selle võõrandamiseks või sellele vähemalt 50-aastase hoonestusõiguse seadmiseks.

Hoolekandeteenuse teatel on sõelal veel ka Lehe 1 kinnistu Ida-Niidus.

Kuna teema on saanud eelnevalt palju tähelepanu, soovivad sihtasutuse esindajad kohalikule kogukonnale eelnevalt plaane selgitada ja küsimustele vastata. Selleks on kõnealuste piirkondade korteriühistute esindajad kutsutud esmaspäeval, 16. märtsil kell 17 kohtumisele Saaremaa vallavalitsusse.

Möödunud aasta novembris teatas AS Hoolekandeteenused, et maja kerkib Kuressaarde Õie 8 kinnistule, kuid loobus jaanuaris sellest plaanist, kuna ei pidanud võimalikuks täita valla nõuet püstitada krundi detailplaneeringu ja ümbritseva hoonestusega haakuv kolmekordne maja.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles