Metsast teenitud tulu tulumaksuvaba piir tõuseb 5000 eurole

Mets.

FOTO: unsplash.com

Riigikogu kiitis 15. aprillil heaks tulumaksuseaduse muudatuse, mille kohaselt on tagasiulatuvalt 2020. aasta algusest metsaomanikele metsast teenitud tulu 5000 euro ulatuses aastas tulumaksuvaba.

Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt tõuseb füüsilisest isikust ettevõtjast metsaomanike maksuvabastuse summa 5000 euroni aastas, lisaks talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulule võib maksuvaba tulu hulka arvestada ka Natura hüvitise. Seni vaid füüsilisest isikust ettevõtjatele kehtinud tulumaksuvabastus laieneb ka füüsilisest isikust metsaomanikele.

See tähendab, et füüsiline isik võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud lubatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot. Seni kehtinud seaduse kohaselt võisid füüsilisest isikust ettevõtjad oma kinnistult raiutud metsamaterjali müügitulust maha arvata 2877 eurot. Seadusemuudatusega püütakse pidurdada maa müüki ja soodustada selle asemel maaressursi majandamist.

Eesti põllumajandus-kaubanduskoja nõukogu liige Ülle Läll ütles, et tulumaksuseaduse muudatus motiveerib erametsaomanikke tegema väiksema pindalaga uuendusraieid ja pidurdab füüsilistele isikutele kuuluva metsamaa müüki, soodustades metsa jätkusuutlikku majandamist ja aidates kaasa maaelu säilimisele. Algatuse seaduse muutmiseks tegi Eesti erametsaliit, keda toetas Eesti põllumajandus-kaubanduskoda.

Tagasi üles