Koroonauuringu käigus on testitud pool tuhat saarlast

JUHUVALIK: Inimesi valitakse seiresse juhuslikkuse alusel rahvastikuregistri andmete põhjal.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Tartu ülikooli korraldatavas uuringus “COVID-19 aktiivne seire” testitud poolest tuhandest saarlasest on koroonaviirus tuvastatud kuuel. 

Ülikooli rahvatervishoiu teaduri Mikk Jürissoni sõnul on Saare maakonnast uuringus osalenud 689 isikut ja nendest valdav osa ehk 543 on testitud. 

Saaremaalt on uuringu käigus leitud kuus SARS-CoV-2 positiivset inimest – suurem osa neist uuringu teises “laines”. “Viimases laines ühtegi positiivset ei leitud,” ütles Jürisson. 

Teaduri sõnul pole kõik uuringusse kutsutud siiski soostunud selles osalema. “Keeldunuid on enam vanemates vanuserühmades, ent äraütlejaid ei ole siiski palju,” märkis Jürisson. 

Tema sõnul on keeldumise põhjused erinevad. “On neid, kes peavad testi ebamugavaks või on seda juba varem teinud, ent uuringu eesmärgist aru saades on enamasti siiski testima tuldud,” rääkis Jürisson. 

Üle Eesti on seires osalejaid kokku 13 396 ja neist testituid 10 425. Kokku on viirus tuvastatud 14 inimesel. 

“Nakkusohtlike isikute osakaal on ajas oluliselt vähenenud ja viimases laines polnud enam ühtegi positiivset testi,” lausus Jürisson. 

Seireprogramm aitab hinnata koroonaviiruse levikut elanikkonnas ning on vabariigi valitsusele abiks otsuste tegemisel. 

Inimesi valitakse seiresse juhuslikkuse alusel rahvastikuregistri andmete põhjal. Programmis osalemine on vabatahtlik. 

Uuringus osalemiseks tuleb täita küsimustik ja lasta end koroonaviiruse suhtes testida. Selleks kasutatakse PCR-testi ninaneelust.Programmi rahastab vabariigi valitsus ning küsitluse viib läbi sotsiaal- ja turu-uuringute firma Kantar Emor. 

Esimese laine valimisse sattunud inimeste küsitlemine algas 23. aprillil. Iga uuringulaine kestus on üks nädal.

Tagasi üles