Töötuid mullusest kaks korda rohkem

Monika Metsmaa
, Toimetaja
Copy
Eesti töötukassa.
Eesti töötukassa. Foto: Maanus Masing

Kui möödunud aasta juuni lõpu seisuga oli Saare maakonnas töötuna arvel 525 inimest, siis tänavu samal ajal 986.

Koroonakevadele järgnenud maiga võrreldes töötute hulk kuuga siiski pisut vähenes. Mai lõpus oli töötukassas arvel 999 inimest.

Juuni lõpu seisuga olid töötuna kirjas 504 naist ja 482 meest.

Enamik juuni töötutest – 63,5% ehk 626 inimest – on parimas tööeas ehk 25-54aastased. 

106 töötut ehk pisut rohkem kui kümnendik kuulub 16-24aastaste vanuserühma. Pisut üle veerandi ehk 254 on aga vähemalt 55aastased.

Vähenenud töövõimega inimesi oli juuni töötute hulgas pea veerand ehk 24,4%.

Kõige rohkem oli juunis arvel üldkeskharidusega töötuid, 204 inimest. Põhiharidusega oli 193 inimest ning põhikooli baasil kutsekeskhariduse saanuid 150.

Samas olid töötuna kirjas ka 46 bakalaureust ja 29 magistrit.    

Enamik maakonna töötuid ehk 705 inimest kuulub nn sinikraede hulka. Sellesse rühma liigitab töötukassa teenindus- ja müügitöötajad; põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised; oskus- ja käsitöölised; seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad; lihttöölised ja sõjaväelased.      

Ligi veerand juuni töötutest ehk 237 inimest on aga valgekraed. Nii olid töötuna arvel 50 juhti, 61 tippspetsialisti, 82 tehnikut või keskastmespetsialisti ning 44 kontoritöötajat või klienditeenindajat.

19 inimesel varasem töösuhe puudus ning 25 töötut jätsid oma eelmise ameti märkimata.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles