Kes vana asja meelde tuletab, sel silm välja!

Andres Tamm.

FOTO: Erakogu

“Kas tõesti vaatab Saaremaa vallavalitsus motoraja koha sobivust selle ümber elavate loomaliikide järgi ega näe seal läheduses alaliselt elavaid inimesi?” küsib kuressaarlane Andres Tamm.

“Kes vana asja meelde tuletab, sel silm peast välja.” Nii ütleb üks vanasõna, millega tahetakse öelda: ära vana pahandust enam meelde tuleta.

Ometigi kerkis Saaremaa valla ühisplaneeringu kinnitamisega järjekordselt üles üks vana asi:  “motoraja” asukoht.

Riskin oma silmaga ja tuletan vana asja meelde. Juba 2011. aasta kevadel ilmus Saarte Hääles lugu selle kohta, mida nii Roomassaare kui ka Marientali asunduse elanikud arvasid Raul Singi ja Ivar Kiili ettepanekust Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringusse. Mehed soovisid ehitada lennuvälja rajapikendusele moto-

staadioni, mille koosseisus oleks libedakoolituse rada, õppesõiduplats, huvikooli jaoks õppekeskus, ringrada kardi- ja supermoto tarbeks ning motokrossirada. Seda ettepanekut ühisplaneeringusse ei võetud.

Mitu katset

Linnavõim vahetus ning 2012. aasta alguses esitasid ülalnimetatud motoaktivistid linnavolikogule uue ettepaneku rahvusvahelise motostaadioni detailplaneeringu kinnitamiseks. Tollane volikogu leidis, et rahvusvaheline motostaadion on maakondlik objekt ning seda tuleks vaadelda maakonnaplaneeringu osana.

Taas vahetus linnavõim ja sama ala kohta esitati motostaadioni detailplaneeringu algatamise taotlus. Linnavolikogu 2016. aasta 2. veebruari korraldusega jäeti Roomassaare tee 2b ja Roomassaare 10a detailplaneering algatamata.

Praeguseks on meil jälle uus omavalitsus – Saaremaa vallavalitsus. Ning taas on ilmselt samad motoaktivistid esitanud maakonna üldplaneeringusse rahvusvahelise tähtsusega motoraja, mille asukohaks on juba fikseeritud Roomassaare.

Planeeringu projektis on öeldud: “Üldplaneeringuga kavandatakse rahvusvahelisteks võistlusteks ettenähtud autode ja mootorrataste ringrajasõiduks rada Roomassaarde. Alal ei paikne keskkonnakaitselisi piiranguid, alal ega selle läheduses ei paikne loomaliike, kellele võiks ringrajalt avalduv müra põhjustada negatiivseid häiringuid.”

Kas tõesti vaatab Saaremaa vallavalitsus motoraja koha sobivust selle ümber elavate loomaliikide järgi ega näe seal läheduses alaliselt elavaid inimesi? Umbes paari tuhandet endise Kuressaare linna kodanikku, kes soovivad elada terviselinnas, kus oleks vähem müra.

Üldplaneeringu projekti järgi asub Saare maakonnas neli motorajatist: Kaarma, Lümanda ja  Tumala krossirada ning Viieristi motopark. Ometigi kavandatakse olulise ruumilise mõjuga ehitist – rahvusvahelisteks võistlusteks ette nähtud rada autode ja mootorrataste ringrajasõiduks – Roomassaarde. 

Nagu näha üldplaneeringu projektist, saaks laiendada nii Kaarma krossirada kui ka Viieristi motoparki, kuid esimesest ligi 500 meetri kauguselt on leitud väikeluik (ma pole veel kuulnud, et luik elutseks metsas, võibolla oli ülelennul) ja Viieristi motopargi laiendus ulatub Kura kurgu linnualale, kus elab väiketüll ja kasvab madal unilook. 

Ometigi leiab üldplaneeringu keskkonnamõju hinnangu koostaja, et üldplaneeringuga kavandatuga ei kaasne täiendavat ebasoodsat mõju. Seega oleks rahvusvaheline rada võimalik rajada Viieristile, ilma et Kuressaare kaks linnaosa – Roomassaare ja Marientali elurajoon –  välja sureks.

Mulle jääb endiselt arusaamatuks, kes oli inimene, kes otsustas, et Roomaassaarde, Kuressaare terviselinna puhkealale tuleb rajada rahvusvaheline motorada, kui juba kümne aasta vältel on paljud lähedal asuvate majade elanikud avaldanud sellele otsest vastuseisu.

Kas valitud rahvaesindajad (või mõned neist) on “motospordi arendajatega” kokku leppinud ja püüdnud oma plaani valskusega, salaja üldplaneeringusse panna? Kuna suvel kõige palavamal ajal keegi planeeringut ei loe, saaks selle vastu võtta. Ning kui tuldaks detailplaneeringut kinnitama, saaks ju öelda, et üldplaneeringus on koht määratud, mida siin veel arutada.

Hakkame vastu!

Kas meie linna elanikud soovivad tõesti, et nii öösel kui ka päeval, nädalavahetustel ebasoodsa tuulega kostaks kogu linnas pidev mootoripõrin, mis on nii tugev, et pole võimalik elada, uinumisest rääkimata?

Kui suur on meie motospordi kandepind maakonnas? MTÜ Saaremaa Motoklubi esitatud andmete järgi oli neil mullu 31. oktoobri seisuga kümme harrastajat. Teine MTÜ, Saaremaa Tehnikaspordiklubi oma harrastajate arvu ei avalda, kuid kuna neil töötajaid pole, siis pole ka treenereid ega harrastajaid. 

Raul Sink ja Ivar Kiil, kes varem olid kolme esitatud taotluse taga, olid MTÜ Saaremaa Motopark ainsad liikmed. See MTÜ on aga registrist kustutatud. Seega on taotluse Kuressaare linna külje alla motopargi rajamiseks esitanud üldplaneeringu menetlusse “tundmatud isikud” ning vallavalitsus on selle hea meelega vastu võtnud, kuna nad ise vist linnas ei ela.

Lugupeetud linnarahvas, hakkame vastu meie valitud vallavõimu rumalatele otsustele, et motostaadion tuleb rajada linna kõige ilusamale kaldapealsele. Kohta, kus edaspidi võiks asuda uhke merevaatega elamud, väikerestoranid ja puhkuse veetmise võimalused, mis ei reostaks müraga meie elu.

Tagasi üles