Salme kaupluse detailplaneering ei saanud päästeametilt kooskõlastust

ESKIIS: Otse Sõrve maantee äärde kerkiva uue kaubanduskeskuse juurde rajatakse 19 parkimiskohta ja hoone taha taara vastuvõtupunkt.

FOTO: STÜ

Päästeamet keeldus kooskõlastamast Sõrve mnt 2 kinnistule planeeritava uue Salme kaupluse detailplaneeringut. Põhjuseks välise kustutusvee tagamise lahendus, mis ei ole kooskõlas päästeseaduses äratoodud koguse ja kauguse nõuetega. 

Projekti detailplaneeringus seisab, et lähim olemasolev tuletõrje veehoidla asub Salme jõesadama veevõtukohas ehk planeeritavast kauplusest 300 meetrit eemal. Päästeseaduse järgi ei tohi aga tuletõrjehüdrantide vahelised kaugused ühisveevärgi jaotustorustikul ületada 200 meetrit, arvestusega, et kõik hooned ja rajatised, mille puhul on nõutud välimine kustutusvesi, ei tohi asuda kasutatavast tuletõrje veevõtukohast kaugemal kui 100 meetrit.

Lisaks ilmneb detailplaneeringust, et kuni 8-korruselise ehitise puhul, mille tuletõkkesektsiooni piirpindala on alla 800 m2 ja eripõlemiskoormus kuni 600 MJ/m², on ühe tulekahju normvooluhulk 10 liitrit sekundis ja arvestuslik tulekahju kestus 3 tundi. See teeb tulekustutusvee vajaduseks 36 m3 tunnis ja kolme tunni kohta 108 m³ kustutusvett. Päästeameti saadetud dokumendist selgub, et siseministri määruse kohaselt loetakse usaldusväärse analoogi põhjal eripõlemiskoormusega 600–1200 megadžauli ruutmeetri kohta ehitise puhul (näit kauplus, näitusehall, raamatukogu ilma hoidlata, mootorsõidukite remondi- ja hoolderuum ning eluhoone kelder, milles on hoiuruume, välja arvatud tehniline kelder) vajalikuks, et tagatud peab olema kustutusvesi 20 liitrit sekundis kolme tunni vältel. 

Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov ei olnud eile päästeameti keeldumisest veel teadlik ja seetõttu ei õnnestunud temalt kommentaari saada. 

Päästeameti kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga – antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa vallavalitsuse otsust.

Tagasi üles