Saaremaa metsafirmad arvustavad külade kaitseks plaanitud raiekeeldu

Pärnumaal tõstsid metsa kaitsjad hiljuti Kurgja metsade raie vastu häält.

FOTO: Kristo Niglas/Pärnu Postimees

Metsafirmad ründavad Saaremaa valla plaani keelata külade piiril lageraie, et kaitsta elanikke õhusaaste, müra ja tuule eest.

Saaremaa valla üldplaneeringu eelnõu kohaselt hakkab lageraie keeld kehtima külade ja puhkealade piirist 170 meetri raadiuses. Kolmapäeval saatsid  oma arvamuse lageraiekeelu kohta neli maakonnas tegutsevat metsandusettevõtet: RMK, Tornator Eesti OÜ, Saarte Metsamajanduse OÜ ja SylWest Trade OÜ.

Metsafirmade hinnangul on raiekeeld seadusega vastuolus, sest seadus ei võimaldada lageraiet planeeringuga keelata. Planeeringuga saab piirata langi suurust ja raie vanust, rangemaid piiranguid tulundusmetsa majandamisele võib vald seada üksnes kokkuleppel maaomanikuga.

Metsafirmad leiavad, et lageraie täielik keelamine ei täida eesmärki. Kui asulate ja puhkealade ümber metsi üldse ei majandata, võib puistute esteetiline välimus tugevasti kannatad. Näiteks viljakal pinnasel olev raieküps või kahjustunud kuusik muutub ülimalt tormihellaks ning suure tõenäosusega hukkub. Sellisel juhul, hoolimata raiekeelust, müra- ja tuuletõke hävib, lisaks kannab omanik kahju.   

Üldplaneeringu eelnõus jääb metsafirmade hinnangul selgusetuks, miks on lageraie keeld parem kui mõni metsaomanikule vähem kulukas moodus. Samuti ei käsitle eelnõu sõnagagi võimalikke hüvitisi metsaomanikele.

Tornator Eesti OÜ keskkonnajuht Martin Tishler tõi välja, et külade lähedal tegutsevatelt põllumeestelt müratõkkeseinu ei nõuta, kuigi nende maad ümbritsevad samamoodi asulaid. Miks ei ole näiteks Kõnnu külas maantee ja küla vahele põllumajandusmaale plaanitud müratõkkeseina ja tuisukaitset, kui omavalitsuse eesmärk on ehitiste kaitse? küsis Tishler. 

Metsafirmade hinnangul on Saaremaa vald praeguse seisuga asunud avaliku huvi sildi all ilma sisulise analüüsita, aruteludeta, alternatiivideta ja kompensatsioonita maaomandit ebaproportsionaalselt piirama ehk sisuliselt võõrandama. 

Sama meelt on Saaremaal tegutsevate rahvusvahelisse kontserni Dasos Capital kuuluvate ettevõtete Karusambla OÜ, Palumetsa OÜ ja Estonian Sustainable Forestry OÜ esindaja, advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat Urmas Volens. Tema sõnul oleks kavandatav lageraie keeld ebaseaduslik ja täiesti lubamatu. Keeld piirab oluliselt omandi põhiõigust, sest jätab maaomaniku ilma võimalusest oma metsa müügist tulu teenida. Volens andis vallavalitsusele teada, et kui vald raiekeelust ei tagane, kasutavad tema kliendid oma investorite huvide kaitseks kõiki Eesti seadustega ettenähtud võimalusi. 

Karusambla OÜ, Palumetsa OÜ ja Estonian Sustainable Forestry OÜ omavad Saaremaal kokku  ligi 3500 hektarit metsa- ja põllumaad.  

Tagasi üles
Back