Laste õige liikluskasvatus – meie kõigi kohustus

Koolitee turvalisus

FOTO: Seesam

“Uus kooliaasta toob teedele-tänavatele rohkesti lapsi ning meie, täiskasvanute kohustus on olla neile liiklemisel eeskujuks,” kirjutab Kuressaare politseijaoskonna noorsoopolitseinik Ahto Aulik.

Teisipäeval alustab esimest korda kooliteed sadu lapsi. Nende jaoks on lisaks õpikeskkonnale uus ka liikluskeskkond, millega samuti harjuda tuleb. Samuti peavad needki lapsed, kes on suve läbi koolitööst puhanud ning pole käesoleval erakordsel aastal märtsikuust alates koolis käinud, taas liiklusega harjuma. Seetõttu tuleb kõigil liiklejail olla tavalisest tähelepanelikum, eriti koolide-lasteaedade ümbruses.

Et koolitee oleks ohutu, on väga tähtis roll lapsevanemal. Lapse liikluskasvatuses on neli olulist elementi: teadmised, eeskuju, kogemused ja vahendid.

Kodust saab laps esmased teadmised liiklusest. Seaduski ütleb, et lapsevanem peab tegema oma lapsele liiklusalast kasvatustööd. Vanem on ka eeskuju – nii, nagu lapsevanem käitub liikluses, käitub seal ka tema laps. Nii sünnivad lapse liikluskogemused, millest ta õpib kõige enam.

Peatu, vaata, veendu!

Vahendid liiklemiseks – alates helkurist ning lõpetades jalgratta ja jalgrattavarustusega, kuhu kuulub ka kiiver – peab lapsele samuti tagama eelkõige lapsevanem.

Lapsega liigeldes tuleb kindlasti meelde tuletada tee ületamise kõige tähtsam reegel: “Peatu, vaata, veendu!” Kuigi tegemist on lihtsa reegliga, peame seda üha uuesti üle kordama nii lapsevanematele kui ka lastele.

 “Üksnes sellest, et lapsevanem räägib, kuidas liikluses ohutult käituda, ei piisa. Õppimiseks on parim vahetu kogemus.”

Samuti on väga tähtis, et laps mõistaks: liigeldes – olgu siis autoroolis, jalgrattasadulas või jalakäijana – ei tohi tegeleda kõrvaliste asjadega. Nende kõrvaliste asjade hulka kuulub ka nutitelefoni ekraanil toimuva jälgimine.

Üksnes sellest, et lapsevanem räägib, kuidas liikluses ohutult käituda, ei piisa. Õppimiseks on parim vahetu kogemus. Selleks, et kooli- ja kodutee lapse jaoks võimalikult ohutuks muuta, on väga oluline, et laps käiks tee koos ema või isaga korduvalt läbi ning lapsevanem selgitaks ohtusid, mis sel teel võivad ette tulla.

Et laps saaks kõige õigema ja ohutuma teadmise liikluskäitumisest, peab vanem ise liiklusreegleid järgima. Väikelaste vanematel tuleb arvestada ka sellega, et oma kasvu tõttu ei näe laps nii kõrgele kui täiskasvanu ja tema vaateväli jääb ristmikel ning parkivate sõidukite vahel piiratuks.

Lapsi autoga kooli viivatel lapsevanemail tasub mõelda, kus oma sõiduk peatada. Keelatud on peatuda näiteks ülekäigurajal või ristmikul. Kindlasti aitab liiklust sujuvamaks ja ohutumaks muuta see, kui varuda lapse kooliviimiseks aega ning oma sõidumarsruuti paremini planeerida, et vältida tipptundidel liikluses ummikuid või seisakuid.

Just praegu on õige aeg kontrollida, kas lapsel on helkur alles, ja kui seda enam pole, siis kindlasti uus soetada – et vajadus helkuri järele ei tuleks ootamatult.

Rääkides jalgrattaga sõitmisest, on jällegi eelkõige lapsevanema kohustus tagada, et lapse jalgratas oleks korras, rattal helkurid-tuled küljes ja pidurid töötaksid ning lapsel oleks jalgrattaga sõites peas kinnirihmatud jalgratturikiiver.

Tähelepanu tuleks pöörata ka sellele, milline riietus lapsel liikluses seljas on. Nii ratturi kui ka jalakäija puhul on märgilise tähtsusega, et tema riietus oleks silmatorkav. Last aitab liikluses paremini märgata see, kui ta kannab helkurvesti. Sama eesmärki aitab täita helkurmaterjalist koolikotikate. Lisaks kaitseb see koolikotti ja selle sisu märjaks saamise eest.

Varuge kannatust!

Septembrikuu esimesel nädalal on politsei tähelepanu suunatud eelkõige lasteasutuste ja ülekäiguradade juures toimuvale, et tagada turvaline koolitee kõigile suurematele ja väiksematele liiklejatele.

1. ja 2. septembril võib lasteasutuste ümbruses näha ohutust tagamas suuremal hulgal politseinikke, keda aitavad ülekäiguradadel vabatahtlikud ja abipolitseinikud. Kõigil liiklejatel tuleks varuda tavapärasest rohkem aega ja kannatust, olla eriti tähelepanelik ning üksteist arvestav. Autojuhid peaksid ülekäiguradadele lähenedes aegsasti aeglustama ja olema valmis jalakäijaile teed andma. Tuletame sõidukijuhtidele meelde: ärge sõitke oma harjumuste järgi, vaid jälgige liikluskorraldust ning arvestage, et tee servas liikuvad lapsed võivad ootamatult oma liikumissuunda muuta.

Lastele õige liikluskasvatuse andmine on meie kõigi kohustus. Meil tuleb meeles pidada, et meie kõigi kohustus on olla liikluses eeskujuks, kuna lapsed õpivad eelkõige nähtust ja kogetust, täiskasvanuid jäljendades.

Tagasi üles
Back