Veel kord planeeringutest ja tuulikutest

Abivallavanem Jaan Leivategija.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

“Maakonnaplaneeringus näidatud arendusaladel ei ole võimalik suuri tuuleparke püstitada, samas on alles vajadus toota tulevikus taastuvenergiat,” kirjutab Saaremaa abivallavanem Jaan Leivategija.

9. septembri Saarte Hääles tõstatas Vahur Reede (vt lugu siit) mitu küsimust Saare maakonnaplaneeringu ja tuuleenergeetika teemaplaneeringu kehtivuse kohta.

Küsimusele maakonnaplaneeringu kehtivuse kohta saab vastata väga lihtsalt: loomulikult kehtib endiselt “Saare maakonnaplaneering 2030+”, mille neljandas peatükis käsitletakse ka tuuleenergeetika teemat. 

Lühidalt ütleb maakonnaplaneering tuuleenergeetika kohta järgmist.

Maakonnaplaneeringust tuleb lähtuda juhul, kui soovitakse rajada vähemalt kahest alates 500 kW võimsusega elektrituulikust koosnevat elektrivõrku ühendatavat tuuleparki, milles kasutatakse elektrituulikuid, mille torn on maksimaalselt 175 meetrit kõrge, rootori labade diameeter kuni 150 meetrit ja elektrituuliku maksimaalne kogukõrgus (koos labadega) 250 meetrit ning ühe elektrituuliku emiteeritav müratase ei ole tugevam kui 110 dB. Kõrgemate kui 250 meetrit (kogukõrgus koos labadega) tuulikute kavandamisel tuleb koostada asjakohane üld- või maakonnaplaneering. 

Arutelu ei avatud

See planeering ei käsitle üksikuid elektrituulikuid ega meretuuleparke. Üksiku elektrituuliku püstitamine toimub kohaliku omavalitsuse määratud tingimustel. Üksiktuuliku planeerimisel on soovitatav järgida maakonnaplaneeringus esitatud põhimõtteid ja tingimusi. Meretuuleparkide asukohad määratakse üleriigilise planeeringuga.

Maakonnaplaneeringus on antud üldised põhimõtted tuuleparkide rajamiseks, määrates kriteeriumid elektrituulikute püstitamiseks tõenäoliselt ebasobivate alade kohta, täiendavat tähelepanu vajavate alade (tingimuslikud kriteeriumid ehk need, mis võivad olla mittesoovitava iseloomuga, kuid analüüsitavad iga üksikjuhtumi puhul eraldi) ja põhimõtteliselt sobivate alade kohta. Tuuleparkide arendusalad on kantud planeeringukaardile.

“Mõistlik ja vajalik on määrata üldplaneeringuga kindlaks ka tingimused üksiktuulikute püstitamiseks.”

- Jaan Leivategija

2

Kuigi Saare maakonnaplaneering kehtestati 2018. aastal, tuleb tuuleenergeetika teema juures silmas pidada, et Saare maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu lahendus kanti maakonnaplaneeringusse tuuleenergeetika teemal arutelu avamata. 

Tuuleenergeetika teemaplaneering kehtestati 2013. aastal, uue maakonnaplaneeringu kehtestamisega muutus see maakonnaplaneeringu lisaks.

Millest siis vajadus käsitleda tuuleparkide teemat valla üldplaneeringus, kui meil on kehtiv maakonnaplaneering, millega on üldised põhimõtted tuuleparkide rajamiseks antud ja need alad ka ruumiliselt määratletud?

Ajale jalgu jäänud

Lihtne põhjus on see, et määratud arendusalad on ajale jalgu jäänud ja maakonnaplaneeringu realiseerimine selles toodud kujul ei ole enam võimalik. Seitse aastat tagasi ehk 2013. aastal kehtestatud tuuleenergeetika teemaplaneering koostati tollaste teadmistega. 

Nüüd on teada, et maakonnaplaneeringus näidatud arendusaladel ei ole võimalik suuremahulisi tuuleparke rajada, kuna need vähendaksid riigikaitseliste ehitiste töövõimet.

Samas on alles vajadus toota tulevikus taastuvenergiat. Seetõttu tuleb leida uued piirkonnad, kuhu on võimalik tuuleparkide rajamist kõiki tingimusi arvestades lubada. Lisaks on mõistlik ja vajalik määrata üldplaneeringuga kindlaks ka tingimused üksiktuulikute püstitamiseks.

Seega on tuulenergeetika teema käsitlemine valla üldplaneeringus vajalik ja mõistlik. Üldplaneeringuga saab teha ettepaneku maakonnaplaneeringu muutmiseks. Seega on uute tuulepargialade määramine valla üldplaneeringuga õiguspärane ja lubatud.

Tagasi üles
Back