Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto

Saaremaa valla teenused – Eestis esikümnes

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

“See, et Saaremaa vald jõudis oma teenustaseme poolest Eesti esikümnesse, on igati tubli tulemus. Samas on elanikele pakutavate teenuste taset kindlasti võimalik tõsta ja selle nimel töötavad nii Saaremaa vallavalitsus kui ka meie hallatavad asutused,” kirjutab Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.

Rahandusministeerium avalikustas augusti keskel kohalike omavalitsuste 2020. aasta teenustaseme tulemused. Saaremaa vald on Eesti 79 omavalitsuse seas esikümnes, jagades 7.–8. kohta, Saare maakonna kolme valla keskmine tulemus annab maakondade arvestuses 11. koha.

Omavalitsuse teenustaseme hinnang kujuneb valdkonnapõhiselt seatud kriteeriumide täitmisest, mida hinnatakse kuni kolmel tasemel: baas-, edasijõudnu ja eeskujulik tase. Vaadeldud on kõiki peamisi kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkonna teenuseid kokku 633 mõõdiku järgi.

Saare maakonnale 11. koht

Mida rohkem kriteeriume omavalitsus täidab, seda kõrgem teenustase talle skaalal 0–9 määratakse. Hinnatakse 16 teenust, millest lähedased on omakorda grupeeritud, nii et ülevaade antakse seitsme teenuse põhiselt: valitsemine; haridus (alusharidus, noorsootöö, põhiharidus); elamu- ja kommunaalmajandus (elamu- ja soojusmajandus, jäätmemajandus, veemajandus); liikuvus; kultuur, sport ja vaba aeg (kultuur, sport, muuseum, raamatukogu); sotsiaalne kaitse (laste heaolu, täiskasvanute sotsiaalhoolekanne); tervis ja turvalisus (rahvatervis ja turvalisus, kriisideks valmisolek).

Hindamiseks vajalikke andmeid on kogutud riiklikest registritest ja riigiasutuste andmebaasidest ning kohalikelt omavalitsustelt. Samuti on arvesse võetud 2020. aasta alguses läbiviidud elanike rahuloluküsitluse tulemusi.

Seitsme teenuse keskmine on Saaremaa vallas 5, mis vastab edasijõudnu tasemele. Viie teenuse taset hinnati 5-ga, kultuur, sport ja vaba aeg said hinde 4 ning tervis ja turvalisus 6.

Eesti omavalitsuste keskmine teenustase on 3,9. Kõrgeim näitaja on Tartu linnas (6,3), Saaremaast eespool asuvad veel Saue, Harku, Viimsi, Alutaguse ja Rakvere vald ning meiega samal tasemel on Elva vald. Arvan, et Eesti esikümnesse jõudmine on igati tubli tulemus. Samas on elanikele pakutavate teenuste taset kindlasti võimalik tõsta ja selle nimel töötavad nii Saaremaa vallavalitsus kui ka meie hallatavad asutused.

Maakondade arvestuses on Saare maakond 11. kohal keskmise teenustasemega 3,6 (Saaremaa vallal 5, Muhu vallal 3,9 ja Ruhnul 2). Kõige kõrgem teenustase on Järvamaal, kus omavalitsuste keskmine on 4,7, ja madalaim Valgamaal (3,3).

Kui 2019. aastal oli Saaremaa valla mõõdikute täitmise määr 63,6% (Eesti omavalitsuste keskmine 58,5%), siis 2020. aastal on sama näitaja tõusnud 70,1 protsendini (Eestis keskmiselt 60,4%) ehk aasta jooksul on tõus olnud 6,5%. Kõrgeima teenustasemega Tartu linn täitis 2020. aastal 79,2% mõõdikutest.

Arvulisi tulemusi vaadates saab alati küsida, kas ja kui hästi need kajastavad tegelikku olukorda ning milliseid näitajaid on kohalikul omavalitsusel võimalik oma tegevusega otseselt mõjutada. Näiteks valitsemisvaldkonnas on üheks mõõdikuks valimisaktiivsus, mille puhul hinnati Saaremaa valda 0-ga, kuna valimisaktiivsus 2017. aasta kohalikel valimistel jäi alla 50%. Põhihariduse puhul võetakse lisaks teistele kriteeriumidele arvesse alla 30-aastaste õpetajate osakaalu, mis peaks omavalitsuses edasijõudnu taseme saavutamiseks olema vähemalt 10%. Saaremaal on see paraku väiksem, mistõttu ka selle mõõdiku puhul jäid punktid saamata. Spordivaldkonnas saime aga kättesaadavuse kriteeriumis, kus võeti arvesse lastele ja noortele pakutavate sportimisvõimaluste mitmekesisust, omavalitsuse toetatud spordi- ja liikumisürituste arvu ning terviseradadega seonduvat, eeskujuliku taseme maksimumpunktid (9).

Tähtis on elanike rahulolu

Kindlasti aitab teenustasemete hinnang analüüsida olukorda Saaremaa vallas ja teha järeldusi selle kohta, millistele valdkondlikele kitsaskohtadele ja teenustele tuleb senisest rohkem tähelepanu pöörata. Vähemalt sama oluline kui erinevate kriteeriumide täitmine on vallaelanike rahulolu pakutavate teenustega. 2020. aasta alguses läbiviidud rahuloluküsitluse tulemuste järgi olid omavalitsuse teenustega kõige rahulolevamad Muhu valla elanikud, samas teenustaseme tulemuste põhjal on Muhu keskmike seas, jagades 39.–45. kohta. See tähendab, et teenustaseme hinnang ja elanike rahulolu ei ole üksüheses vastavuses.

Mis saab edasi? Vaatame vallavalitsuse valdkondlike spetsialistidega 2020. aasta teenustasemete tulemuste aluseks võetud andmed põhjalikult üle ja teeme vajadusel täpsustusi, kuna mitme mõõdiku puhul tundub esmapilgul, et antud hinnang ei kajasta Saaremaa valla teenuste tegelikku olukorda.

Samuti pöörame tähelepanu täitmata kriteeriumidele, sest nii mõnelgi juhul on puudujääk 2021. aastal juba likvideeritud (nt on võimalik laenutada elektriratast) või saab olukorda lahendada valla kodulehel lisainfo avalikustamisega (nt vallaeelarve lühiülevaade ja eelarve kvartalipõhine täitmine) või dokumentide koostamise ja nende täiendamisega. Loomulikult on ka neid teenuseid, mis vajavad taseme tõstmiseks sisulist arendustegevust ja vallaeelarvest lisaraha.

Tagasi üles
Back