K, 27.09.2023

MÄLESTAME ⟩ Hüvasti, Ants Ink

28. oktoober 1954 – 30. mai 2023
Saarte Hääl
Facebook
Comments
Ants Ink
Ants Ink Foto: Erakogu

Ühel 1996. aasta suvepäeval pidin lahendama Sõmera reoveepumpla avariid. Mul endal kogemus puudus, vajasin abi. Olin kuulnud sellisest mehest nagu Ants Ink, kes oli pannud Saaremaal käima plastikkorpuses reoveepumplate valmistamise ja paigaldamise. Helistasin Antsule ja palusin abi. Ta oli kohe nõus mind aitama ja mõne tunni pärast oli pumpla taas töökorras.

Remondi ajal saime omavahel tuttavaks, rääkisime pikalt ja samal päeval tekkis meil vastastikune usaldav kokkulepe, et alustame koostööd. Tol päeval ma veel ei teadnud, et see kohtumine pani aluse meie pikaaegsele koostööle ja sõprusele, pani aluse ettevõtte Veemaailm INC loomisele.

Alustasime ettevõtte loomist nullist. Meil ei olnud midagi peale mõningase töökogemuse ja tahtmise. Ei töömehi, tootmisruume ega töövahendeid. Meil oli aga Antsu nakatav tegutsemislust, oskus suhelda inimestega, olla optimist kõige keerukamates olukordades ning otsida lahendusi, mitte tekitada probleeme.

Antsul oli imepärane omadus tekitada inimestes temaga suheldes usaldus. Tema läbirääkimisoskus, viis suhelda inimestega ja leidlikkus probleemide lahendamisel tegid võimalikuks selle, et 1990-ndate keskel nullist alustanud ettevõttest sai 2000-ndate alguses Eesti juhtiv reoveepumplate ja väikereoveepuhastite ehitusettevõte.

Meie ühiselt koos töötatud aja meeldivaim mälestus on Antsu alatine huumorimeel ja optimism ning oskus nakatada nendega ka kaaskondlasi. Ka kõige keerulisemates olukordades oli tal naeratus alati huulil.

Kord olin mures ühe alevi reoveepuhasti pärast, mille töös tekkisid minu jaoks arusaamatud häired. Antsul oli asja kohta oma teooria ja ta selgitas mulle: "Vaata, Mait, me oleme reoveepuhasteid ehitanud üle Eestimaa. Ja sa näed, et kõikjal, kus on head inimesed, seal on ka head bakterid, aktiivmuda kasvab rõõmuga ja puhastid töötavad nagu inglimeel. Aga seal, kus on nirud inimesed, on ka halvad bakterid ja meie puhastid töötada ei taha." Pean kinnitama, et see tema teooria vastas tegelikkusele.

Iga asi ammendub kord. Antsule jäi reoveepumplate ja -puhastitega tegelemisest väheks. Ta alustas taas nullist, seekord tuulegeneraatoritest. 2003. aastal valmisid tema juhtimisel esimesed tuulegeneraatorid Virtsus ja Rõustes. Nägin kõrvalt tema erilist oskust suhelda ametnikega ja leida ühine mõtlemine inimestega, kelle naabrusse tuulikud rajati, oskust leida õiged tootjad ja finantseerijad. Praegu kõik need tuulepargid töötavad.

Me ei unusta kunagi Antsu rõõmsat meelt, huumorit, heatahtlikkust ja abivalmidust. Lõpetan Antsu enda sõnadega: "Ta oli üks täitsamees."

Enda ja endiste kolleegide nimel Veemaailm INC-st

Mait-Väinu Sooäär

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles