Võhma tuugen viib Saaremaa valla kohtusõtta

Andres Sepp
Copy
Foto: unsplash.com

Energeetikaärimees Harry Raudvere veab vägikaigast kaitseministeeriumi ja Saaremaa vallavalitsusega Võhma külla tuulegeneraatori püstitamise pärast.

Raudvere ettevõte Adepte OÜ tahab püstitada Võhmale Metsa-Simmu maaüksusele tuulegeneraatori, kuid vallavalitsus peatas veebruari lõpul vastava detailplaneeringu algatamise taotluse menetlemise. Raudvere sõnul ei olnud vallal selleks õigust.

“Kohtuvaidluse algatamine projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumise otsuse ebaseaduslikuks tunnistamise kohta ei ole aluseks detailplaneeringu algatamise taotluse menetluse peatamiseks, sest tegemist on täiesti erinevate menetlustega,” märkis ta.

Üleeile vallale ja kaitseministeeriumile saadetud kirjas märkis Harry Raudvere ka, et lisaks on rahandusministeerium tänaseks andnud oma selge seisukoha, mille kohaselt ühe tuulegeneraatori kavandamisel Saaremaa vallas ei ole detailplaneeringu koostamine üldse nõutav.

Raudvere nimetab kaitseministeeriumi käitumist pahatahtlikuks. Nimelt uuris ta eelmise aasta oktoobris ministeeriumist, kui kõrget tuulikut oleks Metsa-Simmu kinnistule võimalik panna ja sai vastuseks, et maksimaalne absoluutkõrgus oleks 108,5 m. 6. märtsil teatas ministeerium aga vallale, et “antud asukohas on vastavaks kõrguseks 85 m absoluutkõrguses laba tipukõrguseni.”

Harry Raudvere pakub, et kaitseministeeriumi seisukoha muutumise taga on kas sigatsemine, Muhu radari töövõime langus või ametniku ebapädevus. “Palun teil viivitamatult lõpetada teadlik ja õigusvastane vastutöötamine ettevõtlike Eesti kodanike ja äriühingute tegevusele,” kirjutas Raudvere oma pöördumises ministeeriumi ja valla poole.

Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja Andres Sang selgitas, et on tavaline, et nii arendajad kui ka kohalikud omavalitsused küsivad esialgset, mittesiduvat ja mitteametlikku eelhinnangut tuuleparkide või tuulegeneraatorite sobiva asetuse ja maksimaalse kõrguse kohta, enne kui planeeringumenetlus ametlikult algatada.

“Niiviisi toimides saab säästa kõvasti aega ja rahalisi vahendeid,” märkis Sang.

Ta osutas, et OÜ Adapte küsis enne planeeringu alustamist kaitseministeeriumi hinnangut võimaliku tuulegeneraatori täpse asukoha koordinaatide järgi, saades esialgse ja mitteametliku hinnangu maksimaalse kõrguse osas.

Detailplaneeringu algatamise taotluse käigus küsiti aga seisukohta võimaliku tuugeni paigutamiseks kogu kinnistu ulatuses, täpsustamata selle täpset asukohta. “Sellest lähtuvalt andis kaitseministeerium maksimaalse kõrguse vastavalt sellele, mis võiks olla tuugeni maksimaalne kõrgus antud kinnistu raames kõige ebasobivama asukoha puhul,” viitas Sang.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles