Foto: 0000000136

1979. aasta jaanuaris kirjutas Kommunismiehitaja, et Kingissepa tänavate mehhaniseeritud puhastamiseks talvetingimustes on kommunaalettevõtete kombinaadil 8 masinat: 1 liivapuistur, 2 lumelaadijat ja 2 greiderit, 1 ekskavaator ja 2 lumesahka. Käesoleval momendil töötab neist ainult 3: lumepuistur, lumelaadija ja greider, kuna ülejäänud kas ei ole tehniliselt korras või ei ole mehhanisaatoritega komplekteeritud. Linna täitevkomitee liige E. Rettau märkis, et meie linna tänavate olukord on praegu väga aktuaalne probleem, see puudutab meist igaüht ja kui kombinaadil tekib masinate korrashoiuga raskusi, näiteks kas või mõne tagavaraosa puudumine, siis tuleb pöörduda teiste asutuste poole. Aga et hooaja alguseks kombinaadil ettevalmistused nii puudulikud, see on täiesti lubamatu!

Foto: 0000000136

Fotod Endel Tilling / Mare Porsi arhiiv