Salme kooli lapsevanemad võitsid kohtus valda

OLIVER PARREST: “See on järjekordne valla katse inimestele selgeks teha, et oma õiguste eest võitlemine ei ole okei!”

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Saaremaa vald kaotas kohtus Salme kooli hoolekogust väljajäetud lapsevanematele, kuid tõlgendab nende väitel kohtumäärust endale sobival viisil.

Eelmisel sügisel jättis vallavalitsus valitud hoolekogu koosseisu kinnitamata, arvates välja neli liiget. Hoolekogust väljajäetute hulgas oli lapsevanemast õpetaja Merle Lepik, kes toona erimeelsuste tõttu koolidirektoriga koolist lahkus. Lisaks jäeti välja eelmine esimees Oliver Parrest ning Katrin Paju ja Rauno Rahnel. Kõik olid andnud allkirja koolijuhi tagasiastumist nõudnud kirjale. 

Väljajäetud kaebasid valla kohtusse ja vald tunnistas oma eksimust. Esmaspäeval on koolis erakorraline lastevanemate koosolek, kus vallavalitsus soovib valida uue hoolekogu. Kuid kohtus valla üle võidu saanud lapsevanemate sõnul peaks jätkama sügisel valitud hoolekogu.

Salme põhikool valis hoolekogu 20. septembril. Hoolekogu esimees Oliver Parrest märkis enne valimisi, et kombeks on valida igast klassist üks lapsevanem, kuid see tekitab olukorra, kus paljud arvamused hoolekogusse ei jõuagi. Kokku esitati 13 kandidaati. 2. klassist oli esitatud kahe ja 8. klassist nelja vanema kandidatuur. Kõik kandidaadid said ka hääli.

Hoolekogu moodustamise aluseid ei olnud kokku lepitud ja nii esitaski kooli direktor Aare Martinson vallavalitsusele koosseisu nii, nagu see oli valitud. Siiski kinnitas vallavanem Madis Kallas oktoobri alguses hoolekogu nii, et iga klassi esindas üks lapsevanem. Mitme kandidaadiga klasside puhul kinnitati enim hääli saanu.

Saaremaa valla haridusnõunik Meelis Kaubi ütles Saarte Häälele, et lastevanemate koosolek valis hoolekogusse lastevanemate esindajad nii, et kõik klassid oleksid esindatud. Tema sõnul ei olnud osa lapsevanemaid sellega nõus.

Kaubi sõnul moodustab hoolekogu ning kinnitab selle arvulise suuruse ja koosseisu vallavalitsus ning tagamaks proportsionaalsust ja võrdset kohtlemist, nimetatigi igast klassist üks lapsevanem.

Ometi seisab Tallinna halduskohtu määruses, et vald võttis eksimuse omaks ja hoolekogu moodustamise määrus tühistatakse. Kohus kohustas valda koosseisu küsimust uuesti otsustama. Lisaks tuli vallal maksta kaebajatele menetluskulud 420 eurot.

Selle asemel, et kinnitada möödunud sügisel valitud hoolekogu ja jätkata sellega kooliaasta lõpuni, kutsub vald kokku erakorralise lastevanemate koosoleku sooviga valida uus hoolekogu. Enne seda kindlustati tagalat hoolekogu valimise korda sätestava määrusemuudatusega, mis nüüd ütleb, et hoolekogu suurus ja printsiip tuleb kokku leppida enne valimisi.

Meelis Kaubi sõnul käib kõik kohtu soovitusel. “Koolipidajana on Saaremaa vallavalitsus kohtu soovitust kaalunud ning et kool ja kooli hoolekogu saaksid edaspidi häireteta toimida, peab vallavalitsus vajalikuks erakorraliselt Salme põhikooli lastevanemate koosolek uuesti kokku kutsuda, et koosolek valiks uuesti lastevanemate esindajad hoolekogusse,” selgitas ta.

Rünnakud ja ähvardamised ei vii kuskile

Oliver Parresti sõnul on neil paar ettepanekut, kuidas kool võiks toimida.

1. Kool lähtuks otsuste tegemisel kooli pikaajalistest huvidest ning aruteludest, kuhu on kaasatud kõik asjaosalised – mitte ainuüksi jõuliste isikute nõudmistest ja ähvardustest.

2. Arutelus kooliga saaks oma arvamusi ja muresid väljendada turvaliselt – mitte karta rünnakuid, solvumisi või muid hilisemaid ebameeldivusi.

3. Koolis suhtutaks probleemidesse huviga – mitte hirmuga. Kui keegi väljendab oma muret, võiks kool huvi tunda, miks ta seda väljendab, mitte hakata mure tundjale selgitama, et niisugust probleemi pole olemas.

Tagasi üles