Tugikeskus leidis tööjõudu ka mandrilt

ERIPEDAGOOGID: Tugikeskuse meeskonna esimesel ühisel koostöö- ja arutelupäeval osales ka eripedagoogide erialarühm, kuhu kuuluvad (vasakult) Leelo Laus, Maige Vallik, Triinu Järvalt ja Anneli Saarela.

FOTO: Erakogu

Uuest kooliaastast alustavas Saaremaa laste ja perede tugikeskuses hakkab tööle 27 tugispetsialisti.

Juurde oodatakse veel eripedagooge ja logopeede. Saaremaa kohta üsna haruldase juhtumina suutis keskus endale tööle värvata kolm spetsialisti  mandrilt, kellest üks asub Saaremaale elama kogu perega.

Tugikeskuse juhi Aaro Nursi sõnul on keskuse tähtsaim roll kindlustada Saaremaa haridusasutusi kvaliteetse oskusteabega. Suure arutelu saatel loodud laste ja perede tugikeskus asutatigi valla poolt seetõttu, et tugispetsialistide alane olukord vallas oli vilets, seda eriti väikestes koolides. Paljudel puudus võimalus sellise teenuse pakkumiseks.

Nursi sõnutsi on keskuse käivitamiseks kulunud kuus kuud aktiivset tööd. Juhataja sõnul analüüsib tugikeskus pidevalt oma tegevust ja püüab seeläbi suurendada tulemuslikkust. See kõik võtab aega. "Teatud juhtudel tasub varuda kannatust – lahendused tulevad, kuid see eeldab süstemaatilist lähenemist ja koostööd erinevate osapoolte vahel," märkis ta.

Uue keskuse mudel on sillalaadne. Ühel pool keskus, teisel pool haridusasutus. Kõikides Saaremaa lasteaedades ja koolides pannakse sügisel tööle tugimeeskonnad, kuhu kuuluvad tugispetsialistid ja haridusasutuse juhtkonna liikmed. Meeskondade juhid on erivajadustega õppe koordinaatorid. Keskuses endas moodustatakse neli erialarühma: logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid. Erialarühmade juhtidest moodustub ekspertmeeskond. Erialarühmade ja ekspertmeeskonna kaudu liigub vajalik info haridusasutustes tegutsevate tugimeeskondadeni.

1. septembrist alustab tugikeskuses tööd 27 spetsialisti, kellest neli on uued. Ülejäänud tulid üle Saare maakonna haridusasutustest. Nursi ütles, et tööle õnnestus rakendada ka plaanitud assistentide süsteem spetsialistide jaoks, kel õpingud veel pooleli. Praegu alustab tööd kolm eripedagoogi assistenti, kes töötavad kvalifitseeritud spetsialistide juhendamisel ja on oma õpinguid lõpetamas.

Laste ja perede tugikeskus asub Kuressaares Rootsi 7, kuid Nursi sõnul on sealsed ruumid mõeldud peamiselt keskuse juhtimiseks. Igapäevane töö toimub ikkagi haridusasutustes kohapeal.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles