MUHU UUDISSED: Paljast lilled oo viel vaagad

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit neh. 

Mihklikuu oogid käe. Esimeseks septembriks lubati irmsast, et Liiva kirgu taga sie sur kange roosiaid suab valmis. Neh, eks olli neidkid, kis paljast toodutasid, et näh, said ühe nutsu raha riigi kääst kätte ja tia mis sellega nüid tehti. Riik andis raha, sie oo tõsi. Ühe porsu, aga mudud mitte niipalju kut selle lilleaa valmis tegemiseks taris olli. Tulli ikka mõjalt kua kaubelda ja, olgu tänatud, nõuksi abilisi oo ikka kua oln, kis oo omast vabast aast ja tahtmisest sial aidan kamanda ja toimeta. Sie aid oo muhulaste ühine kingitus Eesti Vabariigile sajandaks sünnipäävaks. Neh, et tüöd olli palju, siis päris valmis piaks masu suama alles tuleva kevadeks.

Aga õigetõeste oo tüöd lõpusirgel ja nie asjad, mis pidid olema selle kuu alguseks valmis, nie valmis said. Neh, esimese vuasta vihuti paljast oolega kivisaidu tiha. Mineva sui köis änamaste lammutamine ja koristamine. Ja mua alla olli taris vietorud kua vädada. Kui ikka juba lilled kasuma pannasse, siis neid oo ikka vahest taris kasta kua. Ja nüid oo Muhu Varahalduse mehed sial pool suid vihtun ehita ja neh, Nabi Rein, vuata et vielgid änam. Ja Reine Orisarest  tegi valmis kõik nie lattvõred, mise tarbeks KOP-i rahasid anti. Ja et oo juba muhulaste ühine kingitus, siis oo pärandikuol lasn Vaarika Janekil tiha nõuksed uhked pingipialsed, kus oo kõik 52 Muhu küla nime kirjas. 

Puudu oo viel paljast lilled. Nendega oo nõuke jänt lugu, et nende jäuks põle riik raha annud mitte. Ja siit moo pissike palve. Jüri-Jaani Sulev oo omal vaiksel moel pistn veispukki nende taimede nimed, midast oleks paslik sõnna aida istuta. Kui keegid tahab midad pakkuda, siis võiks nobesti Sulevile elista. Äkist lähtvad roosiaidas käiku ja suavad omale uie elu. 50 73 417 oo ta nummer. Sest sie aid, mis oo rahva ulkas suan juba nimeks roosiaid, põle paljast roosiaid, sie oo sure tulise piene nimega – viridarium – keskaegne viljapuude ja taemeaid.

Roosid ise tulavad varikäigu juure. Neid tuleb kua 52 tükki, et oleks iga küla iest üks. Muhu vald andis kohe umbest puole sest rahast, midast nende ostmiseks taris oo. Ja kui nüid muhulased ep pia väga paljuks igast külast viis eurut kokku korjata, siis suaks nie 52 roosi ää osta ja maha istuta. Maa rahadega rehkenda oska ja ojan omalt puolt kenaste silma pial, et ikka rooside sisse lähäksid.

Ja 1. oktoobril, kui oo Muhu valla aastapäe, siis tahaks küll, et lilled änamaste muldas oleksid ja võiks kuuluta, et nüid oo puru valmis!

Olge siis munuksed!

Tagasi üles
Back