Kesklinna uputuste kahjud ulatuvad kümnetesse tuhandetesse eurodesse
Vaekoja pubi jurist: vastutab ka tellija ehk vallavalitsus

VAEKOJA PUBI muutus suvel mitmel korral veerentsliks, Andres Altrof ja teised töötajad pidid kokku koguma sadu liitreid vett. Pubi külastajatel võis tekkida tunne, et nad on Kuressaare asemel Veneetsiasse sattunud.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

​Kuressaare keskväljaku uuendamisega kaasnenud üleujutustes kahju kannatanud ettevõtja ja kindlustusselts tahavad süüdlaselt kahju välja nõuda.

FOTO: Raul Vinni / Saarte Hääl

Salva Kindlustus tahab keskväljaku praaktööde põhjustajalt tagasi nõuda Johan Spa hotellile juulis paduvihma tõttu väljamakstud ligemale 40 000 euro suuruse kindlustussumma, viiekohalise numbriga summa on süüdlasele soolas ka Vaekoja pubi omanikel. 

Salva Kindlustuse jurist Martin Petermann ütles, et kindlustusselts soovib esmalt tutvuda valla tellitud ekspertiisiga, mis selgitab üleujutuse põhjuseid. Seejärel esitab selts nõude kahju põhjustaja vastu. Kui too keeldub nõuet täitmast, tuleb asi Petermanni sõnul kohtus ära vaielda.

Juristi sõnul ei huvita neid ühe või teise ametniku või spetsialisti konkreetne süü, vaid nõue esitatakse juriidilise isiku vastu. Olgu selleks siis vallavalitsus, projekteerimisfirma või mõlemad. 

Juristi sõnul on kahjustada saanud mitmeid objekte ning võimalik, et süüdlase väljaselgitamisest huvitatuid on rohkemgi. “Erinevad kindlustajad võivad olla maksnud kahjude hüvitamiseks  ja nüüd võidakse hakata otsima isikut, kelle vastu nõue tagasi suunata,” lausus Petermann.

Hüvitis ei kata kahjusid

Johan GTJ juhatuse liige Johan Lõuk ütles, et kindlustajalt saadud ligi 40 000 eurot kahjuhüvitist ei kata kogu kahju, kuid rohkem nad kelleltki midagi nõudma ei hakka.

Vaekoja pubi pidava osaühingu Nimetu Kuressaare juhatuse liige Andres Altrof rääkis, et ka nemad on kindlustuselt saanud 10 000 eurot kahjutasu, mis aga pubisse tunginud veetulvade tekitatud kahju sugugi ei korva. Sademevete ärajuhtimise probleemide tõttu keeldub kindlustusfirma neid momendil ka kindlustamast. Nimetu Kuressaare juhatuse liige Monika Altrof tuletas meelde, et juba eelmine suvi jäi kesklinna ehitustööde tõttu  äriliselt kahvatuks. Siis manitses vallavalitsus kõike ära kannatama. “Kannatasime, elasime üle, aga nüüd tõmmati ikka vesi peale,” märkis ta. 

Vaekoja hoone üks omanikke Pille Pank ütles, et kõige rohkem häirib teda see, et nii ehitusjärelevalve, projekteerija Projekt Kuubis kui ka Merko Ehitus ei olnud võimelised probleemi ennetama. Keegi ei näinud suurt pilti, vaid kõik ajasid tuimalt oma rida. Ometi näeb ju igaüks, et keskväljakul äravoolud puuduvad, osutas Pank, lisades, et ka Lossi tänava lõigul on kõik suhteliselt siledaks laotud.

Pille Pank tuletas meelde, et just hiljuti kaotas Rakvere linnapea ameti tee-ehituse probleemide pärast. “Mitte et ilmtingimata sama asi peaks Kuressaares juhtuma, aga sellise asja eest keegi kindlasti peab vastutama ja see on kindlasti kellegi süü,” sõnas ta.

Vaekoja pubi juriidiline esindaja Jüri Reede, kes eelmisel nädalal esitas teabenõude, et tutvuda eksperthinnanguga, polnud eilseks veel soovitud dokumenti kätte saanud. Teabenõude täitmise tähtaeg on täna.

“Hetkel on vallavalitsuse ehitus-planeerimisosakond pidanud nii kõige otstarbekamaks – mingi hetk kindlasti teabenõuetele ka vastatakse,” ütles reedel vallavalitsuse meediaspetsialist Risto Kaljuste. 

Jüri Reede sõnul ulatub Vaekoja pubi kahjunõue viiekohalise numbrini. Reede hinnangu järgi vastutab kogu kesklinnas toimunu eest vallavalitsus, kelle põhikohustus on korraldada, kontrollida ja teha järelevalvet.

“Markantne näide: kui keegi tellib palgamõrvari käest tellimustöö kedagi tappa, siis see ei tähenda seda, et tellija ei vastutaks,” viitas Reede, kelle sõnul on palgamõrvar lihtsalt tööriist.  “Analoogselt on ehitaja ja projekteerija tööriist vallavalitsuse käes. Eraldi telliti ju veel järelevalveteenust ja mitte väikse raha eest,” rääkis Jüri Reede.

Projekteerimisfirma Projekt Kuubis esindaja Merilyn Rüütli väitel on vallavalitsuse tellimusel projektile ekspertiisi teinud K-Konsult OÜ kasutanud erinevaid lähteandmeid.

Erinevad andmed

“Need andmed, mille andis tellija ja mille andsid kohalikud võrguvaldajad, on teised, kui need lähteandmed, mille põhjal on tehtud ekspertiis, millega üritatakse väita, et projekt on olnud vigane,” selgitas Rüütli Kadi raadiole. “Kõige suurem möödarääkimine on see, kas oleks pidanud kohe alguses ette nägema ekstreemsed ilmaolud või mitte.”

Abivallavanem Jaan Leivategija pareeris, et projekteerimistingimuste ja hankedokumendi kohaselt tuli projekteerimistööde teostamisel järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja nõudeid. “Muid lähteandmeid ei ole tellija projekteerijale esitanud. Ekspertiisi koostaja on lähtunud samadest standarditest ja dokumentidest,” selgitas Leivategija.

Tagasi üles