Saaremaal on loomisel esimene waldorflasteaed

LÕBUS MÄNGUHOMMIK: Vasakult Simona Seema, Hans Raud, Saskia Raud, waldorfõpetaja Kerttu Seema, Emiilia Õispuu ja Lars Murutar.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

MTÜ Vaba Laps tahab tuleva aasta 1. veebruarist avada Upa külas lastehoiu Vaba Laps, kus pakutakse alusharidust waldorfpedagoogika põhimõtetel.

Praegu korraldab Vaba Laps Upa külas Muusika talus waldorfpedagoogikast inspireeritud mänguhommikuid. Ühingu eestvedaja Kerttu Seema sõnul osaleb seal 14 last ja huvi waldorfhariduse vastu on suur. Mänguhommikuid veab kaks õpetajaharidusega ema, kes praegu täiendavad end Tartu ülikooli kursusel "Waldorfpedagoogika alushariduses".

Liialdamata võib öelda, et waldorfhariduse teema on Saaremaal jutuks olnud juba ligemale paarkümmend aastat. Viie aasta eest ringles idee waldorfkoolist, praegune algatus sai hoo sisse veebruaris, kui Seema korraldas loenguid, kus kogenud waldorfpedagoogid käisid waldorfharidusest rääkimas.

Loodavad valla toetust

Pärast loenguid, kus osales väga palju lapsevanemaid, alustati ruumide otsimist ning sellest sügisest toimuvad kogukondliku tegevusena waldorfpedagoogikast inspireeritud mänguhommikud Upa külas asuvas Sinises Majas. "Need on näidanud, et Saaremaa haridusmaastiku rikastamiseks on waldorflastehoidu väga vaja. Me täname südamest kõiki, kes on meie mänguhommikuid toetanud heade sõnade, mööbli ja mänguasjadega," lausus Seema.

Kuna Vaba Laps soovib muutuda waldorflastehoiuks, palub ta Saaremaa vallavalitsusel planeerida järgmise aasta eelarvesse kohatasu toetuse summa sarnaselt teiste Saaremaa eralasteaedade ja lastehoidudega. Seema kinnitas, et lastehoid luuakse ka siis, kui vald kohatasu osas ettevõtmist ei toeta. "Loomulikult on meil ilma valla toetuseta palju keerulisem ja raskem ning ilmselt paljud lapsevanemad peavad siis lastehoiu kohast loobuma, sest materiaalsed võimalused lihtsalt ei võimalda seda," nentis ta. Samas on huvi uue teenuse vastu väga suur ning mitmed soovijad on end juba ka tulevaks sügiseks kirja pannud.

Teine rühm juba kavas

"Hetkel on meie grupp täis ja juba enne lastehoiu loomist on meil teemaks ka teise rühma avamine. Meie eesmärk on pakkuda kvaliteeti. Me ei soovi luua suuri hoiurühmi, vaid soovime, et säiliks rahulik ja kodune keskkond, kus õpetaja jõuab iga lapseni. Lisaks sellele pöörame suurt tähelepanu tervislikule toidule," rääkis Seema.

Ta märkis, et praegu tehakse ettevalmistusi lastehoiule tegevusloa saamiseks. MTÜ Vaba Laps tegevuse peab heaks kiitma ka Eesti waldorfkoolide ja -lasteaedade ühendus. "Oleme kohtunud, nad on meie tegemistega kursis ja nad on valmis meile kohe külla tulema, kui lastehoid on loodud," sõnas Seema.

Waldorflasteaed: kui suur rühm ja kiire tempo ei sobi

Mänguhommikute lühike ajalugu on pakkunud juba eduelamuse lapsega, kellele endise lasteaia suur rühm ja kiire tempo üldse ei sobinud. 

Vanemad otsustasid ta koju jätta, sest lapse jaoks oli lasteaiapäev liiga pingeline. Nüüd on see pere meiega ja meie rahulikus keskkonnas saab laps rohkem tegutseda iseendast lähtuvalt, vaba mäng on waldorflasteaedades väga olulisel kohal.

Lähtume oma tegevuses kindlast päeva-, nädala-, kuu- ja aastarütmist. Rütm ja kordamine on tasakaalustatud ja turvalise kasvatuse aluseks. 

See toetab hingelist tasakaalu ja mõjub hästi ka tervisele. Väga oluline tagasiside meie tegevusele ongi rahulolu ja tänulikkus lastevanemate silmades. 

Me hoiame lastevanematega väga kokku, kohtume tihti ning liigume koos ühiste eesmärkide nimel.

Kerttu Seema

Tagasi üles