MUHU UUDISSED: Uijee uotab sünnipääva pidama ja külakuol tarkust taga aama

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Juu nüidseks ikka muhulastel õuepial kõik toemetmised oo ää toemetat, et võib mureta akata pühasid uotama. Ehkkid, neh, ega siis muhulane ep oska sedaviisi, et aab paljast jalgu seena piale. Taal piab ikka miskit tiha olema. Suab ju näituseks tarkust taga aada. 

Külasema külakuol uotab pühabe, kahekümne neljandal kuupääval, jälle rahvast tundi. Pietse ikka kaks kuolitundi, nagu nendel oo igakordas oln. Sedakorda esimese tunni aegas Tänavsuu Sabina õpetab kultuuripärandid oidma ja kaitsma. Ja teese tunni aegas riagib Külasema küla kõege uiem peremies Pärdi Indrek ilma ennustamisest. Ja kahe tunni vahel oo vahetund kua ja oo ikka kohe nõuke kena pitk süöma-vahetund. Ja süömaraha tuleks üks euru seltsi võtta. Ja Külasema külakuol tegutseb ikka Liiva lasteaa saalis ja tunnid akkavad pihta kellu kahestteistmest. Mudud oodetse kõiki kangest kua kuolitundi targaks suama.

Aga siis tuleva nädali lõppus, siis lähäb suuremaks pidutsemiseks. Neh, riedega akkab rall pihta. Kahekümne ühessandal siis neh! Ilja aa iest sai Muhu folklooriansambel Uijee viie vuastaseks. Ja et oo juba nii  kaua kuos köidud, siis selle puhul võib ühe kena sünnipääva küll ää pidada kua ju ometiks. Sünnipääva pietse Liiva kuolimajas ja pidu akkab pihta kellu kahessast. Neh, ja kui ikka juba kandlemängijad ja lauljad ja pissitassa tantsijad kua, kut naad oo, oma pidu pidavad, siis oo änam kut selge, et naad oo omale kutsun kua nõuksed külalised, kis tansist, laulust ja pillimängist lugu pidavad ja ise kua nõukste kenade asidega jändavad. Nõnna et kuulamist ja vuatamist piaks sial ikka ühna kohe kole palju olema. Tasub kindlaste minna.

Uijeel oo omal juba järsku nii uhked laulud ja pilliluod, et, et, et, et… Kõik sõuksed muistsed muhu laulud. Neid naad oo korjan siit ning sialt ja kui äkist vahe sisse tuleb, et ep leva kohe kuskilt, siis nendel oo omal kua üks laulumeister vähemasti kampas, või neh mis ta põle ikka sõuke asi, et neid oo sial kogunisti mitu.

Ja novembrikuu lõppeb ää jälle Koostas selle movembri piduga, nõnna kut juba mitmel vuastal oln oo. Ja siis oogid jälle jõulukuu käe ja taris oo Liiva linnas kuusetuled põlema panna. Aga Liiva oo nüid ikka tüki muad moekam, kut mineva vuasta sedaaegu olli. Ja pidu tuleb kua ikka kohe nõuke suurem ja vägevam. Ma juba tia. Ja tuleva nädali anna teitele kua tiada.

Olge niikaua munuksed!

Tagasi üles
Back