Hoolekandeteenused ei saanud projekteerimistingimusi

IDA-NIIDU elurajooni tuleks samasugune hoone, nagu on valminud Tallinnas Alvari tänaval.

FOTO: AS Hoolekandeteenused

Saaremaa vallavalitsus ei rahuldanud ASi Hoolekandeteenused taotlust väljastada projekteerimistingimused Kuressaares Õie 8 kinnistule erivajadustega inimestele elamu rajamiseks. 

ASi Hoolekandeteenused avalike suhete juht Katrin Pärgmäe ütles eile Saarte Häälele, et hetkel käivad kõnealuse projekti tehnilised toimingud – esitatud on hoone projekteerimistingimuste taotlus, mida vald on palunud täpsustada. Abivallavanem Marili Niitsi sõnul on vallavalitsus aga taotlusele vastanud eitavalt. "Antud üksuse asukoht on hetkel lahtine. Suhtlus selle hoone asukoha üle jätkub," ütles ta Saarte Häälele.

Saaremaa vallavalitsus on varem kinnitanud, et Kuressaare Ida-Niidu elurajooni elanikud saavad AS-i Hoolekandeteenused poolt Õie tänav 8 kavandatava erivajadustega inimeste elamu rajamise osas kindlasti kaasa rääkida. See avaldus tuli pärast seda, kui viis Ida-Niidu korteriühistut saatsid vallavalitsusele pöördumise, milles palusid tungivalt ja tõsiselt kaaluda psüühikahäiretega inimestele mõeldud hoone rajamise sobivust tiheasustusega ja perede seas hinnatud Ida-Niidu elamurajooni.

"Leiame, et antud teema ei puuduta vaid üksikuid kortermaju, vaid tervet siinset kogukonda ning sellist otsust ei tohiks vastu võtta kiirustades, ilma ümberkaudsete elanike nõusolekuta ja tagajärgi põhjalikult arutamata," öeldakse Õie 10, Ida 70, Niidu 14, Ida 72 ja Ida 74 korteriühistu juhatuse esimeeste allkirjadega pöördumises.

"Oleme veendunud, et erihooldekodu rajamine planeeritud asukohta ja kujul kahjustab otseselt kohalike elanike huve ning palume leida antud ehituse jaoks sobivam asukoht, kus see ümberkaudseid elanikke nii silmnähtavalt ei mõjutaks," märgitakse pöördumises.

Abivallavanem Marili Niits teatas vallavalitsuse vastuses, et rajatav erihooldekodu on mõeldud Saaremaa inimestele, kes kolitakse ringi Sõmera Kodust. 

"Arvestades, et tegemist on samuti Saaremaa valla elanikega ning pidades oluliseks kõigi Saaremaa valla elanike heaolu, alustame koostööd Hoolekandeteenused AS-iga, leidmaks sobiva asukoha erihooldekodu rajamiseks Kuressaare linna," selgitas ta.

Abivallavanem lisas, et Kuressaares tegutseb juba AS-i Hoolekandeteenused Ruubi Kodu, mille Sõmeralt toodud elanikud on väga hästi kohanenud ning ka töötavad vastavalt oma võimetele. 

"Loomulikult saame aga aru, et planeeritav erihooldekodu ja sealsete elanike erivajadused tekitavad küsimusi ja vajavad lahtiselgitamist. Seepärast kinnitame, et pärast võimalike erihooldekodu asukohtade selgumist kaasame arutellu ka piirkonna elanikud," märkis ta.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles