Revisjon leidis jamasid Noortejaamas
Loe revisjoniakti täismahus

Noortejaama juhataja Anneli Meisterson.

FOTO: Egon Ligi / Saarte Hääl

Saaremaa vallavolikogu revisjon Kuressaare Noortejaamas tipnes kümmekonna etteheite ja ettepanekuga, millest tõsiseim nõue uurida sularahas makstud rendisummade kadumist.

"Seoses puudulike andmete esitamisega algatada menetlus välja selgitamaks, kuhu on kadunud noortekeskuse ruumide rendist laekunud sularaha ja mis põhjusel ei ole juhataja saadud sularaha kajastanud Saaremaa valla raamatupidamises," seisab eile avalikustatud revisjoniaktis. Sellele on alla kirjutanud komisjoni liikmed Boris Lehtjärv, Andrus Raun, Jaen Täer ja Koit Voojärv.

Nende hinnangul on sularaha liikumist noortekeskuses varjatud ja neile jääb arusaamatuks, miks on noortekeskuse juhataja Anneli Meisterson esitanud komisjonile dokumendid, milles ei kajastu sularahas tasumisi.

Komisjoni hinnangul on noortekeskuses 2018. aastal ruumide rendist saadud sularaha jäetud kajastamata ja valda edastamata. Komisjon viitab aktis, et sularaha arveldamisega seotud probleemidele juhiti tähelepanu juba 2018. aastal.

Anneli Meisterson selgitas Saarte Häälele, et on ammendava vastuse sularahakäitlusega tekkinud küsimustes vallavalitsusele andnud ja tema arust ei ole sellega probleeme.

Ta lisas, et kui revisjonikomisjoni liikmed oleksid tema poole pöördunud, siis saanuks ta küsimustele juba varem vastuseid anda. "Kahjuks minu käest keegi midagi ei küsinud," nentis ta.

Abivallavanem Marili Niitsi selgitustes revisjonikomisjonile öeldakse, et vallavalitsuse rahandusteenistuse ülevaade olukorrast ja Noortejaama selgitused on piisavad, tõendamaks sularaha korrektset käsitlemist ning menetluse algatamiseks põhjust ei ole.

Kokkuvõttes on vallavalitsus seisukohal, et Noortejaam ja Noortejaama juhataja on järginud valla raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud sularaha käitlemise korda. Praeguseks on kõik sularahaga seotud arvlemised asutuses lõpetatud.

Küll aga tõdes vallavalitsus, et Noortejaama juhatajale antud õigus küsida ruumide rentimisel hinnakirjast erinevat kokkuleppelist hinda, võib tekitada ebaselgust ja vääritimõistmisi. Seetõttu tuleb kõik hinnakirjast erinevad kokkulepped alates 1. novembrist 2019 ametlikult fikseerida.

Vallavalitsus märkis, et revisjonikomisjoni esitatud täiendavad tõendid on kõik dokumentide tööversioonid ja ei ole aluseks rahalistele arvlemistele Noortejaamas.

Loe revisjoniakti täismahus

Tagasi üles
Back