Muinsuskaitseamet annab üle 200 000 euro Kihelkonna kiriku remondiks

Kihelkonna kiriku torn 2018. aastal.

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Muinsuskaitseametilt tänavu Saare maakonnale eraldatud toetusrahast üle poole ehk 211 880 eurot läheb Kihelkonna kiriku torni ja pikihoone katusekandmiku remondiks.

Taotlusi esitati ametile, küsimaks toetust ligi poolesajale Saaremaa ja Muhu objektile, millest rahastamisotsuse said 15 summas 361 129 eurot.

Muinsuskaitseameti toetused 2020

RESTAUREERIMISTOETUS
Ehitised

 • Maasi ordulinnuse varemed, bastioni ja vallikraaviga varemete puhastamine 11 976 €
 • Pidula mõisa vesiveski lõunakülje palkseina palkide vahetus 23 198 €
 • Taaliku mõisa peahoone käsivaltsplekk-katuse ehitus 7000 €
 • Koguva küla Sumari talu aida rookatuse harja uuendamine 1587 €
 • Hollingersi (Liisi) talu pikkmaja pehkinud palkide vahetus 3925 €
 • Koguva küla Jürna talu rehielamu, elumaja rookatuse harja vahetus 1782 €
 • Koguva küla Jaagu talu laut-töötuba, rookatuse harja uuendamine 1914 €

Pühakojad

 • Valjala kiriku apsiidi restaureerimine: vundamendi ja sokli tööde lõppetapp 32 929 €
 • Kihelkonna kiriku pikihoone katusekandmiku remont 16 880 €

Muinsuskaitsealade ehitised

 • Kuressaare Uus 1 elumaja ja hoovimaja valtsplekk-katuste ehitus 10 500 €

Detailide restaureerimine

 • Kaarma koolimaja dolomiidist korstnapiibu paigaldamine 766 € 

TOETUS OMANDIREFORMI RESERVFONDIST

 • Kihelkonna kiriku tornikiivri restaureerimine 195 000 €
 • Kaarma pastoraadi aida vanema osa idaseina restaureerimine 49 842 €

TOETUS AJALOO- JA ARHEOLOOGIAMÄLESTISTE TAOTLUSVOORUST

 • Kihelkonna kalmistul Jakob Rehti hauatähise restaureerimine 630 €
 • Püha vanal kalmistul ohtlike puude ja võsa raie 3200 €

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles