MUHU UUDISSED ⟩ Olge kodu vagusi!

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Terist ja mitte midagid muud ep oska änam tahta mitte! No ollis siis nõukest jämpsi nüid siia taris! Ollis vähä seda inimeste toodutamist, et põle taris neid suapamua pallitagujaid siia vädada mitte. Aga, neh, kisse kuulis!

Ja nõnna kut avata olligid, oo nüid jäma majas. Aga neh, mis sie takkajärgi toodutamine ja näpuga näitamine nüid ikka änam aitab. Nüid oo taris vuadata, et teris käe seesaks. Kulla, munuksed –seiske kodu vagusi! Põle taris kuskil rinki kooserda mitte. Ja iseäranis mudud vanamad inimesed. Nie olla selle tõbega suurema lüögi all. Et nuoremad põdevad teesekorra püsti jala pial kua läbi selle. Mõni masu ep suajegid ise aru, et oo tõbine. Moosugusel oo mudud irm nahkas. Ma ole üldse sur ädaline inimene. Ja mõni oo juba moole üteln kua, et ma võie juba sestkid aigeks jäeda, et ma nii irmus ädapask ole. Iseasi mudud mis nõukse tõbe nimi oo. 

Neh, olga ete mesmuodi tahes, aga jägu sest irmpsast tõbest muedu ep sua, kut et igaüks istugu nüid kodu vagusi. Ikka kenaste kohe kuu aega. Mudud neh, metsas võib ikka kuipimas köia. Ma tunsi, et vähemaste närvid said korraks korda kui ma metsas köisi. Kiegid ütles moole, et sie tõbi oo kolmas ilmasõda nüid. Äkist oogid. Terve muailm oo teist täis küll. 

Aga sie vainlane ep taltu muedu kut et ta iest piab maapaos katsuma olla. Kui ikka inimesed änam omavahel läbisegamini ep köi, siis suab tämast jägu kua ma usu. Kavvakest ta üksi ikka vahib! Taal oo inimest taris, kelle selgas elada. Me oleme sii suarte pial nüd kut vene aegas kut piirid kua kindi ollid. Neh, param oo mudud iidlastel, sest me oleme sii selle tüitsa tõvega seltsis, naad oo isekeskis. 

Neh, maa nüid korra manitse viel, et ärge minge kottu välja. Mida rutemini kõik maapaose oidvad, seda rutemini sest ullust tõvest lahti suab kua. Sest oo änam kut kolmkümmend vuastad kut iestlased aasid ennassid kokku ja laulsid oma riigi vabaks. Kiegid es uskun esimese valuga, aga näedsa, sai küll! Ja kui nüid kõik kenaste kodu vagusi istuksid, siis suaks oma riigi sest ullust tõvest kua jälle vabaks! Nõnna et võtaks nüid ennassid kokku ja istuks kodu vagusi!

Olge ikka terved, kulla munuksed!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles