MUHU UUDISSED ⟩ Ikka tugevat terist kõikidele

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Neh, sii me nüid siis oleme. Uksed kierti viel tugevamini lukki. Neh, änam kut selge, et nõukest asja põleks taris oln, kui kaks suaretäit inimesi kõik kodu vagusi istuksid.

Aga oo taris ikka rinki kooserda. Maa küll ep tahagiid kottu välja minna änam. Neh, põle ete aegagid. Riigitüö tahab tegemist ja lapsed koolitamist ja neh, õues oleks kua taris ruabitseda.

Ja ma ole juba masu nädalipäävad mõteln, et vuata täna õhta ma akka kua oma tutiteguga pihta, aga õhtaks oo nõuke väsimus kallal, et põle muud mõtet, kut et suaks oma kere oete piale küliti. Paljast parraslavad viel kägisevad külje all kut kuapsu kott ja und oo mureta ominguni. 

Nüid oo lootus suur, et suab akata omale poest kaupasid kua tellima. Neh, seda paramaks. Liiva poed oo ammu Muhu suare tuumakoldeks ristitud. Sellel masu änam muud nime põlegiid. Ja Hellamoa poed, kus pire vähäm rahvast liikus, sie panti nüid üldsegiid kindi. Nõnna et oleks küll vägagid tarbline, kut ep piaks änam puodis köima kua mitte. 

Lapsed õppevad nüid juba vahest sures muodsas videotundis. Ja suab kõik asjad aetud ka korda. Vallamaja uksed oo kindi ja kõik asjad piab suama ää aada televonnide ja arvutitega. Kis põle enne ossan ja viisin, siis nüid ep aita ükskid ussi- ega püssirohi. Tuleb ää õppi, kui sool oo taris valdas asju aada.

Ruamatumi ep sua lainuta ja laulud, tansid ja pillimängid tuleb kodu isekeskis selgeks suaja. 

Kena oo, et pissitassa siiskid jõvab vist nüid kua igaleühele kojo, et paergu oo nõuke aeg, et tuleb vägisi ennassid teestest inimestest kaugemas oida. Et viisakas inimene ep õika paergu igaleühele tere mitte,  vaid paljast liputab käega iemalt kaugelt. 

Ainumas äda, mis nõukse passimisega võib iljem olla, et viimaks arjub nii ää, et ep oskakid änam teeste inimestega läbisegamini köia, kut ühekorra sie kole pandeemia müödas oo ja jälle rahvas omavahel kokku lubatse.

Aga äkist ikka oo nüid sest liikumise kielust rohkem tolku ja suab selle tüitsa tõve pidama. Neh, ma usu küll, et kui taa`p sua änam ühe küljest teese külge karata, siis taa vaibub ää. Aigused ep köi ju kiva ja kändusid kaudu, ikka inimesi kaudu. 

Olge terved ja munuksed!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles