Laimjala saab oma sotsiaaltööspetsialisti

TÄHTIS ON ÜHINE TEGUTSEMINE: Aive Sepp peab kogukonna toimimisel kõige olulisemaks koostööd. EGON LIGI

FOTO: Saarte Hääl

Laimjala osavallakogu loodab, et teenuskeskuses taastatakse sotsiaaltöötaja ametikoht.

Osavallakogu juhi Aive Sepa sõnul võis uut teenuskeskuste struktuuri tutvustavast dokumendist lugeda, et Laimjala teenuskeskusesse jääb ainult üks ametikoht – juhataja oma. 

“Teenuskeskustesse peaks jääma kaks ametikohta – juhataja ja sotsiaaltööspetsialisti oma,” ütles Sepp. “Millegipärast oli aga ainsana Laimjala teenuskeskusest kadunud sotsiaaltööspetsialisti ametikoht.” 

Sepa ja teiste osavallakogu liikmete hinnangul on piirkonda oma sotsiaaltöötajat väga vaja. “Pärast valdade ühinemist polegi meil täiskoormusega sotsiaaltööspetsialisti olnud,” tõdes Sepp. 

Seni on piirkonnas neid ülesandeid täitnud vallavalitsuse eestkostespetsialist Ervin Raudsik, tehes seda tööd osalise koormusega. 

“Oleme Ervini tööga väga rahul, aga osalisest koormusest jääb meie piirkonna puhul väheks,” leidis Sepp. “Pealegi on Ervin teada andnud, et alates 1. juunist ta loobub sellest tööst.”

Oma 23. aprilli koosolekul tegi osavallakogu ettepaneku lisada Laimjala teenuskeskusesse kui vallavalitsuse struktuuriüksusse täiskoormusega sotsiaaltööspetsialisti ametikoht.

“Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping näeb ette, et igas ühinenud omavalitsuse teenuskeskuses peaks olema kaks kuni neli teenistuskohta, seega tuleb sotsiaaltööspetsialisti ametikoht Laimjala teenuskeskuses taastada,” vahendas teisipäeval osavallakogu ettepanekut arutanud vallavalitsuse seisukohta kommunikatsiooninõunik Valmar Kass.

“Kui volikogu võtab vastu eelnõu vallavalitsuse struktuurimuudatuste kohta, siis saab Laimjala oma sotsiaaltööspetsialisti.”

Neljapäeval volikogu eelnõu vastu ei võtnud, vaid see läks teisele lugemisele.

Tagasi üles