Pakendipunktidest haihtusid kollased konteinerid

KATRIN KOPPEL: “Kui varem oli mõnes pakendipunktis eraldi konteiner klaaspakendile ja papp-pakendile, kuid nüüd on vaid segapakendikonteiner, siis võib kõikidest materjalidest pakendid panna segapakendikonteinerisse.”

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Möödarääkimine teeninduspiirkondade ümberjagamisel jättis osa pakendipunkte ajutiselt segapakendikonteinerita.   

“Sõitsin oma pakendikotiga mööda linna ringi, aga panna polnud seda kuhugi, sest kollased konteinerid on läinud!” pahandas Kuressaare elanik Andrus. “Isegi kui operaator vahetus, oleks saanud seda teha ka nii, et mingit auku teenuse pakkumises poleks tekkinud.”   

Saaremaa vallavalitsuse jäätmete peaspetsialisti Katrin Koppeli sõnul korraldati vallas 11.–17. mail pakendipunktide töö ümber: koostöös pakendiorganisatsioonidega jagati  Saaremaa vald kolmeks võrdseks teeninduspiirkonnaks. 

“Igal pakendiorganisatsioonil on nüüd oma piirkond, mida ta teenindab ja enam ei pea pakendikonteinereid tühjendavad veokid sõitma risti-rästi üle Saaremaa,” ütles Koppel. Valla läänepoolset osa teenindab nüüd EPR, keskosa ETO ning ida- ja lõunaosa TVO.   

“TVO piirkonnas on kümmekond pakendipunkti seni veel omavahelise möödarääkimise tõttu ilma pakendikonteinerita, kuid need konteinerid on lubatud paigaldada selle nädala jooksul,” lausus Koppel. Ta lisas, et kõikidest puudustest on TVO-le teada antud. Sama on kavas EPR-i ja ETO piirkonnaga. 

Vallavalitsus on ümberkorralduse käigus palunud pakendiorganisatsioonidel luua uued pakendipunktid Tirbi külla (TVO), Rahuste külla (EPR) ning veel nelja külla EPR-i piirkonnas, kuhu pole veel konteinereid viidud.

Koppeli sõnul on avalik pakendipunkt ainsana likvideeritud Kudjape alevikust. “Nii Kuressaares kui ka Kudjape alevikus pakuvad pakendiorganisatsioonid tekkekohalt kogumise teenust,” põhjendas Koppel. “Eramajade juurest viiakse tasuta ära pakendikotti pandud pakendid ja kortermajade juurest pakendikonteinerisse pandud pakendid.”

Selle teenuse tellimiseks soovitas Koppel võtta ühendust ühega kolmest pakendiorganisatsioonist: ETO (iseteenindus.eto.ee, tel 64 03 240, eto@eto.ee), TVO (www.tvo.ee/saaremaa, tel 53 000 011, teenindusinfo@tvo.ee) või EPR (tel 63 39 240, info@pakendiringlus.ee).

Kõigile avalikele pakendikonteineritele on juba pandud või pannakse lähiajal peale kleebised infoga, mida sellesse konteinerisse panna tohib. Konteineril oleval kleebisel on ka telefoninumber, kuhu helistada, kui konteiner on ületäitunud.

“Ületäitumisest võib alati teavitada ka teenuskeskust või Kaarma piirkonna puhul vallavalitsuse keskkonnaosakonda,” ütles Koppel.

Järgmise kevadeni jäävad alles ka avalikud vanapaberikonteinerid, millel on kleebis “Vanapaber”. Nendesse konteineritesse võib panna ajalehed, ajakirjad, kontoripaberi, vanad vihikud, reklaamlehed jms.

Avalik vanapaberikonteiner Kudjape aleviku kortermajade juures viiakse maaomaniku soovil sealt ära ja see saab uue asukoha jäätmejaama lähistel koos pakendikonteineritega. 

Koppeli sõnul Kudjape ja Maasi jäätmejaamas pakendijäätmeid enam tasuta vastu ei võeta, kuna seda ei soovi jäätmejaama rentnik.

Tagasi üles