Vallavalitsus palkab energeetikanõuniku

Tuulegeneraator.  FOTO: Urmas Luik

Energiamajanduse nõuniku esimeseks ülesandeks saab maakonna energiamajanduse arengukava koostamine.

Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep ütles, et energiamajandus on järjest suurema tähtsusega valdkond nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste jaoks ning nõuab vastava kompetentsi omamist. Ta märkis, et energiamajanduse all peetakse silmas nii taastuvenergia kasutamist, energiatõhusust kui ka näiteks elektri varustuskindlustust.

"Saaremaa vallavalitsuses ja maakonnas ei ole hetkel antud profiiliga ametikohta, samas tuleb kaasa rääkida energiamajandusega seonduvatel teemadel ja seista Saare maakonna huvide eest rahvusvahelisel ja siseriiklikul tasandil," sõnas Närep.

Uus energeetikanõuniku ametikoht on maakonnaülene ehk nii Saaremaa, Muhu kui ka Ruhnu valla teenistuses. Selle palgaraha tuleb riigilt ja edaspidi rahvusvahelistest projektidest. Nõuniku esmane ülesanne on maakonna energiamajanduse arengukava väljatöötamine. Seda on vaja valdkonna projektidele erinevatest allikatest, sh Euroopa Liidu omadest, raha taotlemiseks, sest üldreeglina nõuavad kõik rahastusallikad vastava valdkonna arengudokumendi olemasolu.

Nõuniku töö on energiamajanduse strateegiline planeerimine, energiamajanduse arendusprojektide koostamine koostöös omavalitsustega ning nende elluviimine, omavalitsuste nõustamine energiamajanduse, sh taastuvenergia ja nutikate lahenduste valdkonnas jne küsimustes.

Tagasi üles
Back