“Salme leidude uurimistulemused ja luustike dateeringud viitavad aastale 750,” ütleb Salme laevaleide uuriv arheoloogiadoktor Jüri Peets.

Jüri Peets teeb avalduse kümme aastat pärast Salme II laeva leidmist, mil tema sõnul on erinevate uuringutega teaduslikult tõendatud mitu olulist aspekti, mis viitavad “Salme sündmuse” toimumise ajale.

“Enamik inim- ja loomaluude süsinikdateeringuid ning esemeleidude tüpoloogi järgi tehtud vanusemääranguid osutavad aastale 750, mil võis toimuda ohvriterohke sõjaline kokkupõrge Salme väinas ja toimus langenute matmine kahte laeva,” räägib arheoloog.