MUHU UUDISSED ⟩ Muhulastega põle mõtet kellelgid kangust aada

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ei neh, sie va kole tuul ikka lõhkus natusse puid küll, ehkkid, neh, iseenesest oo ullemad nähtud küll ja viel. Aga köis ikka nobesti üle küll siit. Aga sie es tähändan nende Muhu eputistele midad. Meite eput päe pieti ikkagiid ää. Ja muhulaste moed oo nüid viel kendim kut enne. Ja põle ilma kiegid kehvaks pidan. Nõnna ää arjun selle tuulega viimsel aal.

Ja nüid tuleva laupa, siis lähäb sportimiseks. Pallasmaa Tüi muade pial tuleb jälle karjasmoa kümnevõistlus. Sportima piaseb ühtekokku nelikümmend vägavamad kergejõustiklast Muhu suare pialt ja mõjalt kua. Nimekirjad oo masu ammuks kindi juba. Aga mudud uudistama ja vahtima suab ikka minna. Nõuksi spordialasid kut sial oo, mõjal ikka ep näegiid. Kellu kümnest akatse pihta ja ikka õhtaks oo juba võidumiestel medalid kaelas koa. Põle sii kahe pääva kaupa üht jorutamist. Ja kisse pühabe poolpiduse piaga änam võistlema kipukskid, sest laupa õhta suab jälle piduse. Siis oo Kuivastus "Tuule pidu". Neh, justkut jätkuks mineva laupasele Vanajumala tuulepidule panavad nüid muhulased oma piduga vastu. Maksa taal meitega sii kangust aada üht. Seda Koguva sõgedate juurikat oo vähämaste pooltel sündin muhulastel pireke kuskil sihes. Neh, et nüid taa siis näeb! 

Neh, et "Tuule pidu". Tantsitse ikka kohe poole üöni. Ja uisuga suab sõita ja SUPilavaga (ei sie põle mitte süömarend, nõuke mere pial sõitmise laud tükkis) ja Muhu Jäätise Wabriku jäätist suab mekuta ja Tuule resto kokk Ingrem pakub meretoitusid. Ja neh, sie põle pooleskid kõik viel. Piletime oo Piletilevis ielmüükis juba suaja, viistesn eurut tüikk. Sellesamma pääva kohjapial oo juba kakskümmend viis. Nõnna, et tasuks ette ää osta ikkagid. Suab terve kümme rupla odavamalt piduse.

Ja pühabe oodetse rahvast tükkis Tihusele. Sial oo avatud talude päe. Kuulukse et Pipi Pikksukk pidada külla tulema. Neh, taa oo suur obuste sõber. Mo massakas ilja aa iest riakis, et olli just ühepääva luken. Ja viie euru iest suab kuarikuga sõita ja nelja euru iest obusega. Martin mudud oma moeka jutuga riagib pitkalt laialt Tihusest ja. Neh, ja põlast pakutse kua. Nõnna, et natusse sularaha tuleks ikka seltsi võtta. Sest üks kohve või tie ja üks koek oo mosna.

Vat sõuksed luod ja laulud. Olge siis munuksed!

Tagasi üles