RAHUTUD ESIMESED RAHUAASTAD Punaarmee andis suure panuse kuritegevusse Saaremaal

Mehis Tulk
, toimetaja
Copy
Kuressaare sõjajärgsete varemete koristamine 1948
Kuressaare sõjajärgsete varemete koristamine 1948 Foto: Saaremaa muuseum

Nõukogude julgeolekuorganite arhiividokumendid näitavad, milline groteskne ja brutaalne olustik valitses Teise ilmasõja järgsetel esimestel aastatel Saaremaal. Tsiviilisikute kõrval oli siin tuhandeid Nõukogude sõjaväelasi, kes ei pidanud end sugugi üleval väärikate vabastajatena.

Kuigi arhiividokumentide järgi keskendus julgeoleku- ja sõjaväejõudude põhitähelepanu esimestel sõjajärgsetel aastatel nõukogude režiimile vaenulike isikute – metsavendade, desertööride, Saksa okupantide kaastööliste jne – kindlakstegemisele ja kinnivõtmisele, tuli neil tegeleda ka kuritegudega, mille panid tsiviilisikute suhtes toime sõjaväelased ise.

Enamasti oli tegu sissemurdmiste ja vargustega, millega tihtipeale kaasnes ka kaudne kahju, näiteks olid sagedased kalurite püüniste lõhkumised, mille kohta on hulgaliselt teateid nii Torist, Salmelt kui ka Torgust.

Tagasi üles