MAAILM ⟩ Kus ja mil määral usutakse jumalat

HEA MÄRK: Ameerika sotsioloogide läbiviidud küsitlus näitas häid arengutendentse – tundub, et viimaste aastakümnete jooksul on inimeste moraalsed tõekspidamised tugevnenud. Erandiks olevat vaid Euroopa. FOTO: Historictrinity.org

Kui moraal oleks otseses seoses inimese usuga jumalasse, elaksid tänapäeval kõige eetilisemad inimesed Nigeerias, Indoneesias ja Filipiinidel, kõige amoraalsemad pesitseksid aga Rootsis, Prantsusmaal ja Tšehhi Vabariigis. Sellise järelduse saab teha hiljutisest küsitlusest, mille viis läbi Washingtonis asuv avaliku arvamuse uurimiskeskus Pew. 

Tellijale Tellijale

Kõnealune küsitlus puudutas inimeste suhtumist jumalasse, religiooni ja moraali. Küsitluse üldine järeldus peaks vist meid kõiki rõõmustama – viimaste aastakümnete jooksul on inimkonna moraalne pale üldjoontes paranenud ja inimeste usk moraalsetesse väärtustesse tugevnenud. Samas on aga see hea arengutendents meie planeedi erinevates piirkondades väga ebaühtlane.  

Ameerika teadlaste küsitluses osales ühtekokku 40 000 inimest 34 riigist. Eesti, Läti ja Soome elanikke see uurimistöö kahjuks ei puudutanud. Baltimaadest on esindatud vaid Leedu. Veel on halvasti esindatud islamimaad. Küsitlus viidi läbi vaid Indoneesias, Tuneesias ja Türgis. 

Tagasi üles
Back